Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in LivingCastle

Egy kastély élete

Olaszteleki sikertörténet múltról a jövőnek

Szerzõ: Hírmondó   |  A cikk megjelenésének dátuma: 21/03/2016

 

Az elmúlt évben a Living Castle (Élő Kastély) program égisze alatt számos eseménynek adott otthont az olaszteleki Daniel-kastély, vagyis a most már lassan másfél éve kastélyszállóként működő épület. Helyt kapott benne ez idő alatt történelmi kiállítás, képzőművészeti alkotótábor, kovácstalálkozó, aztán diákok kazettás mennyezetet festettek, mások elméleti falfestmény-rekonstrukcióval foglalkoztak, miközben a szállóba érkező vendégeket és látogatókat is fogadniuk kellett a házigazdáknak, Rácz Attilának és Lillának. Az éves program a hétvégén egy nagyszabású, kétnapos rendezvénnyel zárult, melyben kiállítások, előadások, kerekasztal-beszélgetés is helyet kapott.

 

 A szervezők úgy állították össze a programot, hogy pénteken az olaszteleki kastély elmúlt 350 éve került fókuszba (csaknem ennyi idősek a felújítás során feltárt, majd restaurált falfestmények), szombaton pedig az erdélyi kastélyok, de más műemlékeink szemszögéből is, az ezután következő 350 év lehetőségeit taglalták a szakemberek. Vagyis azt, hogyan lehet megőrizni ezeket az épületeket az útókornak, azok milyen szerepet tölthetnek be közösségeink életében.

Pénteken este nyitották meg azt a képkiállítást, mely a fentebb említett éves programot szemléltette, szombaton a kastélyszálló emeleti folyosóján pedig az anyaországi restaurátorok elmúlt húszéves tevékenységét illusztráló pannókban gyönyörködhettek a látogatók. Utóbbit Czimbalmos Attila restaurátor, a gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ igazgatója mutatta be, aki egyébként az olaszteleki kastély falfestményeinek 2013 őszétől 2014 nyaráig tartó restaurálását is vezette.

Az olaszteleki kastélyban feltárt falfestménytöredékeket, melyek – mint többször elhangzott – egyediek Erdélyben, minden látogató vagy vendég megcsodálhatja ma az épületben, de Fehér János művészettörténésznek és Gyöngyössy János történeti grafikusnak köszönhetően azokról „teljesebb” képet kaphatunk. Az együtt dolgozó szakemberek ugyanis, miután már tavaly bemutatták egy kiállításon a kastély történetét, illusztrálva, hogy miként is változott az épület az évszázadok alatt, most a falfestmény-töredékekről is grafikai rekonstrukciókat készítettek, értelmezésük szerint kiegészítve azokat. 

b2ap3_thumbnail_Hirmondo3.jpg

Így nézhetett ki a kastély egykori nagyterme a grafikai rekonstrukció szerint

 

„Szkeptikusan álltam neki a dolognak” – fogalmazott a grafikus, ám maga mögött tudván a művészettörténész szakmai segítségét, mégis elkészítette a rekonstrukciókat. Úgy vélték, az elkészült rajzokkal segítenek a nagyközönségnek is jobban megérteni, értelmezni a falfestményeket, nyitva hagyva ugyanakkor a lehetőséget a továbblépésre is, amennyiben a festményekről – arról, hogy pontosan mit ábrázolnak azok – esetlegesen újabb források kerülnének elő.

A grafikai rekonstrukciók helyet kaptak Fehér János legújabb kötetében, melyet szintén most mutattak be. Az olaszteleki Daniel-kastély és 17. századi falképei című, a Daniel Kastély Egyesület gondozásában megjelent könyvet dr. P. Kovács Klára művészettörténész ismertette.

b2ap3_thumbnail_Hirmondo.jpg

Fehér János művészettörténész (balról) és Gyöngyössy János történeti grafikus. A falfestmény-töredékekről elképzeléseik alapján kiegészített rajzokat készítettek

 

– Egy sikertörténetnek lehetünk tanúi Olaszteleken, ahol a csodálatos reneszánsz kastélyt a példaértékű felújítás előtt alapos történeti kutatásnak is alávetették. Alig ért véget azonban a kutatás, és már annak az eredményeiről beszámoló könyvet is a kezünkben tarthatjuk, ez szintén ritkaságnak számít – fogalmazott P. Kovács Klára. –  Igényes kötetről van szó, több mint kétszáz illusztrációval, melyekről nem csak mint szemléltető eszközökről, hanem mint dokumentációs anyagról is beszélhetünk. Továbbá térképek, kataszteri felmérések, periodizációs alaprajzok, régi képeslapok is helyet kaptak a kötetben. Külön érdekességei a könyvnek a falfestményekről készült rekonstrukciós rajzok, azok közül is a kastély egykori nagytermének grafikai rekonstrukciója.

b2ap3_thumbnail_Hirmondo4.jpg

A Kájoni Consort régizene-együttes koncertje színesítette a hétvégi rendezvényt

 

Szombaton több más meghívott mellett dr. Flender Gyöngyi, Magyarország csíkszerdai főkonzulátusának konzulja is köszöntötte a rendezvényt, átadva dr. Zsigmond Barna Pál főkonzul üdvözletét is.

b2ap3_thumbnail_Hirmondo5.jpg

Dr. Flender Gyöngyi konzul: másfél ezer kastélyt és várat államosítottak Erdélyben

 

– Régebben fontos élettér volt a kastély egy település életében, ennek ma is így kellene lennie. De sajnos Erdélyben nagyon sok kastély, vár áll ma romos állapotban. A második világháború után Erdélyben másfél ezer kastélyt és várat államosítottak, velük együtt elkoboztak több mint 50 ezer hektár szántót és több százezer hektár erdőt is. A legszomorúbb az, hogy ezek majdnem mind magyarok birtokai voltak, Kolozs megyében például az elkobzott vagyon 87%-a magyar nemzeti vagyon volt – mondta a konzul, kitérve arra is, hogy a kastélyokat hajdanán birtok vette körül, melyek fedezték fenntartásukat. – Ma azonban a birtokok nincsenek meg, ezért más lehetőségeken kell gondolkodni. Jó irány lehet például a turizmus.

Farkas András, a kolozsvári PONT csoport alapító tagja előadásában a helyi közösségeknek a kastélyok fenntartásában, megmentésében körvonalozódó szerepét taglalta, együttműködést sürgetve azok között, akik hajlandóak tenni valamit az épületekért, a Bukarestből érkezett Raluca Bărbulescu építész pedig az ARCHÉ Egyesület Elfeledett műemlékek című programját mutatta be, ennek keretében a hajdani romániai arisztokrácia által birtokolt épületek sikeres felújításainak történeteit is. 

Több más előadás is helyet kapott a kétnapos programban, melyek összegzéseként elmondhatjuk, hogy az olaszteleki kastélyszálló tulajdonosai ezúttal is bizonyították, hogy mindazon túl, hogy most már egy turisztikai létesítményt működtetnek, nyitottak a közösség, a közönség felé, és szívügyüknek tekintik az értékeinkről való gondoskodást, a közös felelősségvállalást, nemcsak a múlt, de a jövő iránt is. 

– Tiszteljük értékeinket, illetve próbáljuk minél szélesebb körben megismertetni azokat, és nemcsak a szakmabeliekre gondolunk, hanem az egyszerű látogatókra, érdeklődőkre is. Úgy véljük, egy kastély hasznosításában több pillérre kell építkezni, a lehetőségek szinte kimeríthetetlenek. Mi kapcsolódni szeretnénk rendezvényeinkkel a jövőhöz, a tömegekhez is, a gyermekek, a jövő nemzedék figyelmét is ráirányítva értékeinkre, azok megbecsülésére – hangoztatta Rácz Lilla tulajdonos.

b2ap3_thumbnail_Hirmondo6.jpg

Rácz Lilla, az olaszteleki kastélyszálló tulajdonosa: célunk értékeink megismertetése

 

A rendezvény egy kerekasztal-beszélgetéssel zárult, melyen több háromszéki kastély vagy kúria jövőjéről értekeztek a résztvevők. Az elhangzottakról egy külön cikkben számolunk majd be.

Böjte Ferenc

Continue reading
in Live 2065

Élő kastély Olaszteleken

2016. április 11., hétfő, Kultúrkert
 
 
Március végén ért véget az olaszteleki Daniel-kastélyban szervezett egyéves kulturális rendezvénysorozat, melyet kezdeményezői találóan Élő Kastély névre kereszteltek. A változatos és tartalmas programok – kortárs művészeti alkotótábor, műemlékvédelmi és művészettörténeti rendezvények, régizene-fesztivál, kovácstalálkozó, illetve gyermekek számára szervezett kazettás mennyezetfestés – újszerűek Erdővidéken, de még a tágabb térségben is. A kastély tulajdonosai, Rácz Lilla és Rácz Attila hosszú távon építenek a kultúrára, mert úgy vélik, a Daniel-kastély turisztikai potenciálja mellett számos más hasznosítási lehetőséget nyújt, a történelmi múlt és a jelenkori kulturális pezsgés egyedi módon egészíti ki egymást.
A történet azonban nem 2015-ben, hanem 2009-ben, illetve még korábban kezdődött: a Bukarestben élő és dolgozó Rácz Lilla és férje, Rácz Attila keresték a hazafelé vezető utat, és felfigyeltek az éppen eladásra kínált Daniel-kastélyra. A házaspár tíz évnél többet dolgozott a fővárosi gazdasági szférában, s jó turisztikai lehetőséget láttak a kastélyban, így azt 2009-ben megvásárolták. Ezzel megalapozták hazatérésüket is, Lilla ugyanis sepsiszentgyörgyi, Attila pedig csíkszeredai, s szakmájuk, a marketing, illetve az informatika mellé valami egyebet is szerettek volna felépíteni. Tudták, hogy turizmussal, pontosabban annak egy szűkebb szegmensével szeretnének foglalkozni, a Daniel-kastély pedig jó választásnak bizonyult, nemcsak az épület egyedisége okán, hanem, mert az olaszteleki közösség is felkarolta a székelyföldi fiatal befektetőket. Európai uniós alapokból 2011-ben elkezdték a felújítást, 2014 augusztusában megnyitották a kastélyszállót, mely azóta nemcsak sajátos, idegenforgalmi szempontból meghatározó hellyé nőtte ki magát, hanem a kultúra hajlékává is vált. Rendezvényeik szervezésére már 2009-ben létrehozták a Daniel Kastély Egyesületet, azóta tartott programjaikat szépen tükrözi magyar, román és angol nyelvű Facebook-profiljuk, illetve blogjuk (1680.ro). 
Már a legelején elmondták az olasztelekieknek, nem egy zárt épületet szeretnének, hanem a turisztikai rendeltetés mellé kulturális jelleget is kívánnak társítani, illetve a helyi közösség számára is nyitottá teszik a helyszínt – meséli Rácz Lilla, a kulturális rendezvények szervezője. Úgy érezték – teszi hozzá –, hogy a turisztikai hasznosítás mellett még nagy potenciál van egy ilyen műemlék épületben, és a helyi közösségnek is tartoznak azzal, hogy ne kizárólagosan csak az idegenforgalmi szempontokra figyeljenek. Hogy a kastély méltó otthona lehet a kultúrának is, azt már a felújítás során felismerték, ugyanis a műemlék épület, illetve annak falfestményei egyedi teret jelentenek, mely remek helyszín műemlékvédelmi rendezvénynek, kiállításnak egyaránt. E téren nagy segítségükre volt Fehér János vargyasi származású művészettörténész, a kastély falképeinek, történetének kiváló ismerője (akinek e témával kapcsolatos, Az olaszteleki Daniel-kastély és 17. századi falképei című könyvének megjelenése is az Élő Kastély programsorozat része, kötetét a márciusi zárókonferencián mutatták be). De a tulajdonosok az évek során arra is kíváncsiak voltak, hogyan működtetik máshol a hasonló műemlékeket, miként töltik meg élettel a történelmi tereket, mit jelent a kastélyturizmus. Kapcsolatban állnak más kastélytulajdonosokkal is, s mivel számos szakmai fórumon követendőnek tekintik az olaszteleki példát, egyre több konferencián ismertetik a Daniel-kastély felújítását, illetve működtetését.
Mivel mindketten művészetkedvelők, színházi előadások és múzeumok iránt érdeklődők, már 2009-től elkezdték Olaszteleken a kulturális rendezvények szervezését, a kastélyba költözött az erdővidéki régizene-fesztivál, s látva, hogy minderre igény van, az igazi áttörést a 2015-ös év jelentette, amikor megnyertek egy, a Norvég Alapból finanszírozott pályázatot, ekkor kezdődött az igazán tudatos tervezést, a minőségi rendezvények sorozata. A Daniel-kastély és környezete nagyon jó inspirációs forrást jelent a művészeknek, ezért az elmúlt évben négy alkotótábort szerveztek kortárs művészeknek, festőknek, fotósoknak, illetve filmeseknek, de gyermekekre is gondoltak, akik kazettás mennyezetet festettek – meséli Rácz Lilla, hozzátéve, a színvonalas kezdés után az alkotótáborok ezentúl is otthonra találnak náluk, szeretnék hagyományossá tenni azokat.  A művészek is lelkesen dolgoztak, hagytak egy-egy munkát a kastélyban, de mivel nem elég a kiállítótér, a jövőben bővíteni szeretnének, tervezik egy másik épület felújítását, ott még nagyobb teret kaphatna a művészet. Másik fontos témakörük a kastélyokkal kapcsolatos műemlékvédelmi rendezvények szervezése, állandó kastélytörténeti kiállításuk is nyílt, a falfestményeknél magyarázó táblákat helyeztek el, így a pihenni  érkező vendégek is érzékelhetik a hely szellemiségét, bepillantást kapnak a kastély múltjába, számukra „kis kanállal adagolják a történelmet”. A számos kulturális eseményre különbözőségeik ellenére egységes egészként tekint Rácz Lilla, s úgy véli, műemlék épületük korlátlan lehetőséget rejt magában. Hasonlóan fontos, hogy a megmentett értékeket, illetve a kortárs fejleményeket minél szélesebb körben megismerhessék, azoknak az utókor is örülhessen, ezért nemcsak az elmúlt 350 év lényeges, hanem a következő 350 is. Rácz Lilla számára az is nagy megvalósítás, hogy sikerült toborozniuk egy lelkes csapatot, amely a kastélyszállót működteti. 
Kulturális rendezvényeik jövőjét illetően adott a csapás, amelyen haladni szeretnének, sok az ötletük, gondoltak már az erdővidéki reneszánsz napok felélesztésére is, további kutakodásra várnak az Erdélyben egyedülállónak tartott falfestmények, de abban is bíznak, hogy az olaszteleki Daniel-kastély alkotóhelyként is jó hírnevet szerez, felkerül az európai térképre, illetve azon lesznek, hogy kulturális rendezvényeik egyre nagyobb, akár nemzetközi ismertséget szerezzenek.
 
Szerző: Mózes László
 
  •  
Continue reading
in Live 2574

Egy műemlék újjászületett, munkahelyeket is teremtve az egyre inkább hátrányos helyzetűnek mutatkozó Erdővidéken. S miközben élénkül a turizmus, nemzetközi művészeti projektek futnak, fellendülőben a falu kulturális élete. A helyszín: Daniel kastély, Olasztelek. Fám Erika riportja.

A riport eredetiben itt olvasható.

A felújításra szoruló, olaszteleki Daniel kastélyt 2009-ben vásárolta meg a Rácz család (Attila és Lilla), miután a korábbi tulajdonosok úgy gondolták, nem tudják az épületet fenntartani, megmenteni, ezért áruba bocsátották. Az épület új gazdái önerőből, illetve európai uniós pályázatok segítségével nekiláttak a kastélyszálló kialakításának, közben kulturális hasznosítása érdekében létrehozták a Daniel Kastély Egyesületet. Művészettörténészekkel, régészekkel, történészekkel, heraldikusokkal, restaurátorokkal együttműködve a kastélyban található értékek megmentése szerepelt az elsődleges célok között.

 

Még mielőtt a műemlék renoválása elkezdődött volna, megpezsdült a kulturális élet a 400 éves műemléképület falai között. Első körben a falu közösségi életét próbálták és próbálják gyarapítani, gazdagítani, így egyes rendezvények bár nem kizárólagosan, de elsősorban  a helyieknek szólnak, mint például régizene-koncertek, reneszánsz zenei rendezvények, középkori napok, előadások műemlékvédelem és falukép témakörökben.

Kulturális elkötelezettségekkel

Kétirányú a Daniel kastély kultúrélete. Részben a helyi közösségnek szól, másrészt pedig igényes nemzetközi színvonalat képviselnek a rendezvények. Rácz Lilla, a kastély tulajdonosa arról beszél, hogy a kultúrát, mint adott, létező tényezőt kezelték, amikor úgy döntöttek,  hogy belevágnak a kastély felújításába, turisztikai hasznosításába. Hangsúlyozza, ez nem azt jelenti, hogy megörököltek egy, a kastély falai közt pezsgő kultúréletet, hanem inkább a kastély műemlékjellegéből, kulturális értékéből adódó felelősség ez, tehát egyfajta kötelesség diktálta a kulturális irányvonalat. A 2009-es kapunyitáskor, a helyi közösséggel való első találkozásukkor megerősítették azon álláspontjukat, hogy a továbbiakban sem zárt kapukat szeretnének emelni a kastély elé, hanem a turisztikai rendeltetés mellett teret engedni a helybéliek kulturális, közösségi eseményeinek, illetve ők maguk is partnerek szeretnének lenni ilyen megnyilvánulások szervezésében.

 

A nyitás magasabb színvonalon is működik, tágabb közönségnek szóló kulturális események szervezésére később került sor. Egyrészt a helyi kulturális események (régizene találkozók, kiállítások) pozitív élményeiből építkeztek, másrészt a továbblépés, továbbfejlődés vágyából, illetve abból a nem titkolt szándékból, hogy a kultúrát értő/értékelő közönséget szeretnének a kastélyhoz vonzani.

Világra nyitott kapuk

 

Az Erdélyi Művészet és Örökség Egyesület NAP műhelye és az olaszteleki Daniel Kastély Egyesület idén szervezte a NAP (Nature Art Projekt) Workshopot, amelynek keretében magyar (erdélyi és magyarországi), valamint perzsa képzőművészek hoztak létre sajátos, a helyhez alkalmazkodó alkotásokat. A tíznapos  alkotótáborban a kortárs művészet közös nyelvén próbálták megszólítani egymást távoli kultúrák. A perzsa művészet sajátos jellemvonása kortárs megnyilvánulásaiban a mélyen gyökerező hagyomány. Ez köszön vissza a performanszok, installációk, élő művészeti formák közvetítésével. Az adott környezetben, tájban, épített környezetben létrejövő environmentális és performatív jelenségek különös arculatát mutatták meg a Daniel kastélynak és környékének. Az esemény partnere volt Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, a Székely Nemzeti Múzeum, az Erdélyi Művészeti Központ (EMÜK), valamint a Teheráni Kortárs Művészeti Múzeum. A műhelymunkák dokumetációja, illetve korábbi alkotások rögzített lenyomatai képezték a EMÜK-ben a tábor után létrehozott kiállítás anyagát.

Az eseményt így összegzi Rácz Lilla: „A NAP workshop volt az első nagyobb szabású, általunk szervezett kulturális rendezvény,  így sok új tapasztalattal gazdagodtunk. A logisztika terén tanultakra itt nem térek ki, azokat az elkövetkező események szervezésénél hasznosítjuk, inkább két másik példát emelnék ki. Az egyik, az a pozitív érzelmi töltet, amelyet megtapasztaltunk, amelyet egy ilyen esemény nyújtani tud azáltal, hogy különböző háttérrel rendelkező, különböző kultúrákat képviselő emberek találkoznak, illetve nagy-nagy nyitottsággal viszonyulnak egymáshoz és a befogadó környezethez. A másik, amit megtapasztaltunk, és ami megerősíti bennünk azt a hitet, hogy a kultúrának, művészetnek igenis helye van a Daniel kastély háza táján, hogy létezik az az inspiráló erő, amit a művészek megtapasztaltak, ami árad a kastély környezetéből. A művészek is alátámasztották ezt, megérintette őket a hely szelleme. Az itt kapott impulzusok nyomán alakultak át az otthonról hozott elképzelések, és a hely hatása alatt születtek az alkotások. Mindenki talált magának egy inspiráló zugot a környezetünkben, ki egy padlásteret, egy szénáscsűrt, vagy akár a tempomkertet. Jó volt látni, amint a tábor végére összeállt a kiállítás és ahogyan ezek az alkotások beilleszkedtek a környezetbe. Ennek kapcsán már megfogalmazódott egy olyan gondolat, nevezhetnénk akár tervnek is, hogy a jövőbeni bővítésekben még inkább szerves helye lesz a kultúrának, új terek kialakításánál szerepet kap majd a művészet, illetve helye lesz egy kiállítótérnek is.”

A tulajdonosok tapasztalata szerint minőségi kulturális kínálatot, illetve hírnevet felépíteni, a köztudatba ekként bekerülni hosszabb folyamat eredménye, s úgy gondolják, ennek még az elején járnak. Lesz folytatás, jövő év elejéig további három művészeti alkotótábort, illetve kiállítást terveznek, és bíznak benne, hogy tudatos építkezéssel, kapcsolatok ápolásával, a színvonal emelésével egyre közelebb kerülnek a számukra fontos célközönséghez. A kastély tulajdonosai elmodták: van érdeklődés az általuk szervezett események, kulturális rendezvények iránt, ha nem is szállóvendégként, de vonzzák a látogatókat, viszik a hírüket, illetve szállóvendégeik is érdeklődést mutatnak a kastélyban zajló kulturális megnyilvánulások iránt, értékelik, mintegy többletként fogják fel azokat.

Fenntartható minőség

Pályázatok segítségével jöhetnek létre ezek a sajátos rendezvények, amelyek új színekkel gazdagítják a kastélyszálló illetve a település mindennapjait. Lilla a háttérmunkáról mesél: „Jelenleg az Izland, Liechtenstein és Norvégia által létrehozott alap támogatja a Living Castle (Élő kastély) elnevezésű kulturális projektünket, amelynek részeként művészeti alkotótáborok és azok zárókiállításai kapnak helyet a kastélyban. Július végén volt egy nemzetközi kortárs művészeti, természetművészeti workshop perzsa, erdélyi és magyarországi művészek részvételével, amit Péter Alpár képzőművész koordonált. Ugyancsak az ő művészeti vezetésével szervezünk október második felére egy festészeti alkotótábort a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának doktorandusz hallgatóival, illetve más erdélyi művészek bevonásával. Majd az egyik szobában található gerendás mennyezet díszítőfestésére szervezünk alkotótábort. Ezekkel párhuzamosan zajlik az Élő Kastély film- és fotótábor, melynek zárókiállítása jövő év elején lesz.

 

Az előkészítő munka valójában projektmenedzsment, olyan teendőkből áll, mint a pályázat megírása, annak időbeni és pénzügyi követése. Ide tartozik még a pályázatkiíróval való folyamatos kapcsolattartás, a közönség informálása, reklámanyagok készítése, sajtótájékoztatók szervezése. Másrészt ott van a művészeti előkészítés, amit a minőség biztosítása érdekében minden esetben szakavatott művészeti vezetőre bízunk. Ebbe a részbe csak irányelvek szintjén szólunk bele, hogy mi az Élő Kastély projekt általános koncepciója, a kastélyszálló lelkülete, ahogyan a régit, hagyományosat az újjal, modernnel próbáljuk ötvözni, mik azok a keretek, amikbe az adott kulturális megnyilvánulásnak konceptuálisan illeszkednie kell, valamint a pályázat által megszabott keretek (személyek száma, időtartam stb), de ezen felül a művészi koordonátor az, aki kitalálja, összerakja az egészet.”

Egy szállóvendég feljegyzéseiből…

 

A kastély aurája körüllengi Olasztelek levegőjét. Mintha vonzaná az arra járót. Patinája és restaurált frissessége visszahoz valamit abból, ami egykor volt és üdítően hat jelenléte. Életre keltett épület, amely számos új gondolatot, érzelmet ébreszt abban, aki ide látogat. Belépni a kastély kapuján érezhetően más, mint amikor bármelyik más szálloda, panzió udvarára lépünk be. Az impozáns  épület, a vaskos falak, az évszázados lépcsők, kövek, gerendák hozzák a múltat, miközben minden egészen modern. A szobák önmagukban nemcsak történelmi érdekességnek számítanak architekturális strukturájukkal, hanem olyan belsőépítészeti és formatervezési alkotások, amelyeket akár egy kiállítótér részeinek is tekinthetnénk. De ez nem kiállítótér, mert bármelyik szoba lehet néhány napra legbensőségesebb életterünk. Mondhatnám azt, hogy akár otthonunkká is válhat ez alatt, hiszen a hangulat családias, arisztokratikusan családias. Meghitt kis sarkok, igényesen visszafogott, egyszerű bútordarabok, pattogó tűz a kandallóban. Sokféle borból válogathat a vendég. Fehérrel terített asztal, házi készítésű lekvár a reggeli kávéhoz, amihez  a tejet a faluból hozzák. Erdélyi konyha, ahol a francia szakácsok tudományát is ismerik, a süteményt most sütötték, már tálalják is. A nap beragyog a teraszajtón. A szobában a vidéki arisztokrácia izlésvilágát idéző bútorok, textiliák. Mégsem idegen, merev, inkább lágy, befogadó közeg. Szerencsés vagyok. A lakosztályban, ahol megszálltam, ott  a falon a felújított freskó. Részleteiben maradt meg. Lenyűgöző. A 17. századi falfestmény az Erdélyi Fejedelemség Török Portai adójának beszolgáltatását ábrázolja, amelyen I. Daniel Mihály volt a főkövet. Utazás az időben. A fürdőszoba rejtve, kényelmét és minimalista szépségét a bárók is megirigyelték volna. Reggel kukorékolás ébreszt, a nehéz bársonyfüggönyök közt bekacsint a nap. Friss, tiszta, erdővidéki erős levegő. Egy kiadós séta után a Vargyas völgyében jó visszajönni ebédre, majdkiülni egy délutáni kávéra a kastélykertbe.

Az Élő Kastély projektet egy Norvégia, Liechtenstein és Izland által látrehozott alap támogatja

 

b2ap3_thumbnail_Logo_allin1.jpg

Continue reading
in LivingCastle 2488

When I was in Transylvania, I was working in outer space of a church. I used to go there every day and weave my Art work ……There was always a bird sing as abackground :ko ko …koko …koko! WhichThis word means in Persian “where are you? “or "where is it ?.


Now ,in my country ,Iran ,when I open window every day ,a birds sing song ;koko...koko...koko again !where is Transylvania ? Where is Daniel Castle? And where are my Romanian friends?! 
It is true that the birds everywhere, around the world sing sang with the same language….

b2ap3_thumbnail_11895301_10204792016428931_1212881792119147103_o.jpg

b2ap3_thumbnail_11890471_10204791937586960_3216293839322807088_o.jpg

b2ap3_thumbnail_11879158_10204791982148074_4331287997087929638_o.jpg

Living Castle project is financed by a grant offered by Island, Liechtenstein and Norway

b2ap3_thumbnail_Logo_allin1.jpg

 

 

Continue reading
in LivingCastle 2183

Az olaszteleki Daniel-kastély 350 éves történelmét bemutató állandó kiállítás nyílt szerdán a bárók immár kastélyszállóként működő egykori hajlékának emeleti folyosóján.

A kiállítást Rácz Lilla nyitotta meg számos érdeklődő jelenlétében. A kastélyszálló tulajdonosa elmondta, a megnyitó egy nagyobb szabású, a Living Castle (Élő kastély) elnevezésű, egy évig tartó programsorozat első mozzanatát képezi, annak keretében az elkövetkező időszakban 55 ezer eurót fordítanak kulturális és műemlékvédelmi célokra a kastélyban az Izland, Liechtenstein és Norvégia által létrehozott pénzalapból.

A kiállítás hét nagyméretű, illusztrált tábláját Fehér János művészettörténész mutatta be: hat tábla a kastélynak és lakóinak történelmét szemlélteti, egyiken a Danielek családfája látható, ugyanakkor található egy pannó az udvaron is, mely a kastély egykori parkjának rekonstrukciós vázlatát mutatja be egy 19. század végi kataszteri térképpel és régi olaszteleki képeslapokkal együtt.

– A pannókon megjelenő minden részlet hiteles rekonstrukció – mondta a kastélyban végzett kutatómunkája eredményét összegző művészettörténész, felelevenítve az eseményeket kezdve attól a pillanattól, amikor vargyasi báró Daniel Mihály az 1600-as évek első felében elhatározza nemesi rezidencia kialakítását olaszteleki birtokán is, s befejezve mindazzal, ami már korunk, a zivataros 20. század és a 21. század elejének történelme.

Ahogy a táblákon található információk Fehér János kutatómunkáját dicsérik, úgy azok illusztrálása Gyöngyössy János udvarhelyszéki történeti grafikushoz köthetők. A rajzok készítője elmondta, kiválóan együttműködtek Fehérrel, alig másfél hónap alatt készítette el azokat, általuk a végül is száraz adatok élvezhető formában tárulnak az érdeklődők szeme elé.

Az elkövetkező időszakban a kutatómunka újabb fejezete kezdődik, mely a kastélyban feltárt, erdélyi viszonylatban is egyedi értékű falfestmények részletes megfejtését tűzte ki célul. Egyelőre csak egyetlen falfestményrészlet jelentése ismert, azé, mely az Erdélyi Fejedelemség török portai adó-beszolgáltatását jeleníti meg. Reményét fejezte ki, hogy egy év elmúltával újabb kiállításon mutathatják be az elért eredményeket, továbbá kérte, mások is vegyenek részt az interaktív tevékenységeken: hamarosan egy honlapot indítanak, stílusosan 1680.ro név alatt (1680-ban készültek a falfestmények), ott követhetőek lesznek az események és azokba bárki, akár bejegyzései révén is, bekapcsolódhat.

 

Hirmondó, 22.05.2015

Az Élő Kastély projektet egy Norvégia, Liechtenstein és Izland által látrehozott alap támogatja

b2ap3_thumbnail_Logo_allin1.jpg

Continue reading
in Live 1957
Dear participants at the NAPTelep
Whenever we are deeply involved in the workflow and the days are passing one after another we find ourselves lacking the time to comprehend our feelings and impressions. It is only after we have gone home we are overwhelmed by unexpected feelings of affliction that tend to grow stronger.
Moreover, it was a huge opportunity and would like to thank for it to our Iranian fellows, for giving us an insight into the environmental art via their works and their presentations. The harmonious collaborations and the longterm exchange of concepts make me think that have created a strong bound in between the two cultures, a bound upon which we can place a foundation and build the future. Although, physically we are far from one another, we are still able to think together in a spiritually common ground for the sake of the nature and for the universal goodness.
 
Thanks to Alpár & Réka who made it possible for the common tongue to become the language of art that is independent of nation and space. Thanks to Lilla & Attila who received all of us into their marvelous home and gave us a place to materialize our visions.
​​
Dear friends I hope we will all meet again soon!

 

Szabó Réka / Csíkszereda / 2015. 08. 17
b2ap3_thumbnail_reka3_resized.jpg
b2ap3_thumbnail_reka2_resized.jpg
b2ap3_thumbnail_reka4_resized.jpg

Living Castle project is financed by a grant offered by Island, Liechtenstein and Norway

b2ap3_thumbnail_Logo_allin1.jpg

Continue reading
in LivingCastle 2446
I am working at my studio in Tehran.and  after a couple of weeks ,i try to whrite something about my trip to transylvania and staying in Daniel castle  during NAP workshop. but it is a sweet truth for me that i am still a little bit numb ,like a lazy morning after a drunk night ,or a comfuse awakening  from a foggy dream.and it is always a different experience, to spend days and nights in a castle ,and listening to whisperring bricks, and tuch flirting grass every where  and then stare to an infinite blue above your head!  and as follow the concept of living spaces at living castles,you would find living souls who share their sky ,ground,mind,and happiness with each other and with you ,and this is the reason that when you leave them with a hug ,and they farewell you with a smile and a good wish,then it is not so easy to forget them,there.
My dear friends in transylvania, i rise my glass from many many kilometers far from you,for you ,egeszsegere!
          
         
       
                                     Moji Ramzi
                                     12 august 2015
                                     Tehran
 
b2ap3_thumbnail_12_resized_1.JPG
 
b2ap3_thumbnail_7_resized_1.JPG
 

Living Castle project is financed by a grant offered by Island, Liechtenstein and Norway

b2ap3_thumbnail_Logo_allin1.jpg

Continue reading
in CastleArt 2222

Nooshin Naficy was born in 1957 in Esfahan, Iran. She has had 17 solo art exhibitions and about 55 group art exhibitions (painting, video-art & installation) in Iran (Tehran/Esfahan/Tabriz)/ China (Beijing)/ Syria (Damascus – Halab)/ Italy (Pad ova)/ Finland (Helsinki)/ Germany (Freiberg) & Korea.

b2ap3_thumbnail_Image-1-2014-nooshin-naficy-.JPG

From Spices Series (360 days and 360 smells)/photo by Mehdy Naficy / Iranian Artist Forum/Tehran /Iran/ 2014

b2ap3_thumbnail_Image-2-2015-nooshin-naficy--.JPG

From Spices Series (360 days and 360 smells)/photo byFaran Pir jamali/ Assarkhane Shahi (“King’s Olive Pressing Factory”) Esfahan-Iran- /2015

b2ap3_thumbnail_Image3-Frame-with-spices-2014--.JPG

From Spices Series (the Layers of the Earth)photo by Mehdy Naficy / Iranian Artist Forum/Tehran /Iran/ 2014

Continue reading
in CastleArt 2476

Mojtaba Ramzi was born in Tehran in 1973. After finishing high school for graphic design diploma, he continued his studies to get B.A in painting and M.A in animation, in Tehran. He has taught art in different universities since 2000. Moji (as his friends call him, and he signs his sculptures) started to sculpturing more than two decades ago. He held 3 solo exhibitions and participated in more than 50 group exhibition, biennial, and auction, art fair in Tehran, London, Paris, Dubai, and Beirut.

Moji is also a wildlife conservation activist, and a member of Iranian Cheetah Society. He performed several installation and recycle art according to this interest. He is one of two founders of "Yahya Prize” an annual prize for game wardens, in memory of Yahya, famous game wardens who shot and killed by poachers. 

Moji works and teaches in his own studio "Ring Atelier”. These days he works on new sculptures for his next solo exhibition, aprill2016, Paris

http://www.mojtabaramzi.com/ 

b2ap3_thumbnail_making-of-hormoz-beached-whale_resized.JPG

 

 

Hormoz beached whale

b2ap3_thumbnail_hormoz--beached-whale_resized.JPG

Making of Hormoz beached whale

 

Living Castle project is financed by a grant offered by Island, Liechtenstein and Norway

b2ap3_thumbnail_Logo_allin1.jpg

Continue reading
in CastleArt 2268

b2ap3_thumbnail_11756859_934724303240923_330618917_o.jpg

M-am născut în 1964 la Tîrgu-Mureş. Aveam cinci ani, cînd am văzut prima fotografie color şi în aceeaşi perioadă am urmărit aselenizarea primilor oameni. Cele două evenimente aveau să mă marcheze şi să mă fascineze pentru o viaţă întreagă. La vîrsta de doisprezece ani am început să învăţ fotografie şi de atunci nu contenesc să învăţ cîte ceva. Am păţit la fel şi cu astronomia, tot timpul doresc să învăţ despre cerul înstelat. Mi-a venit foarte uşor să îmbin cele două pasiuni, puteam să le practic simultan în astrofotografie. Acest hobbi însemnă pentru mine un fel de a fi şi un fel de a gîndi, prin obiectivul aparatului văd altfel lumea din jur. Fotografiile mele încearcă să îmbine peisajul creat de mîna omului cu minunile bolţii cereşti, evidenţiind astfel că suntem locuitorii cosmosului. În acelaşi timp, prin tehnica fotografică înfăţişez cerul nocturn cum nu-l mai putem vedea din cauza poluării atmosferice şi poluării luminoase. Aş dori să atrag atenţia asupra splendorii universului ce se află deasupra capului nostru, poate că înzestrîndu-ne cu o conştiinţă de cetăţeni ai cosmosului, vom avea o atitudine mult mai responsabilă faţă de semenii noştri şi de lumea noastră.

www.munzlinger.ro

Continue reading
in CastleArt 1955

b2ap3_thumbnail_11756859_934724303240923_330618917_o.jpg

Munzlinger Attila

1964-ben születtem Marosvásárhelyen. Ötéves voltam, amikor az első színes fényképet láttam, és ekkortájt szálltak le a Holdra az első emberek. Mind a két esemény egy életre meghatározta gondolkodásomat. Tizenkét évesen elkezdtem fotográfiát tanulni, azóta kisebb-nagyobb kihagyásokkal folyamatosan tanulom. Ugyanez a helyzet a csillagászattal is: állandóan igyekszem tanulni valamit az égboltról. A fotográfiát és a csillagászatot nem volt nehéz összekötni, egyszerre foglalkozhattam mindkét számomra kedves időtöltéssel.  Az asztrofotó ugyanakkor számomra nem csak időtöltés, hanem gondolkodási forma és világnézet is egyben, a lencsén keresztül másképp érzékelem a világot, mint szabad szemmel. Fotóimon igyekszem összekötni az ember alkotta tájat a csillagos égbolt csodáival, hangsúlyozva ezáltal kozmoszlakó mivoltunkat, másrészt a fényképeken úgy lehet ábrázolni a csillagos eget, ahogy manapság már nem látni azt, a sok légszennyezés és fényszennyezés miatt. Szeretném felhívni a figyelmet a fejünk felett pompázó univerzumra, hátha kozmikus polgári öntudattal felelősebben fogunk viszonyulni egymáshoz és világunkhoz.

www.munzlinger.ro

 
Continue reading
in CastleArt 2030

Péter Alpár 1976-ban született Sepsiszentgyörgyön.

b2ap3_thumbnail_edit.jpg

A Living Castle - Living Spaces nevű projekt művészeti vezetője magyar részről. Művészi tanulmányait Sepsiszentgyörgyön a Művészeti Liceumban kezdte. Romániai képzőművészek országos szövetségének tagja, majd az Erdélyi Művészet és Örökség Egyesület elnöke lett.

Péter Alpár hitvalása munkájárol:

"Több, mint tíz éve foglalkoztat a háromdimenziós tér, mint a művészet megnyilvánulási helyszíne. Először zárt tereket installáltam be, és az átformált térben hajtottam végre performanceokat. Ahogy ez a folyamat egy sajátos szellemi úttá nemesedett számomra, úgy tágult a tér, és átlépve a kiállító terek hűvös eleganciáját, kiléptem a természetbe, ahol a művész mikrokozmosza találkozik és megnyilvánul a végtelen makrokozmoszban."

b2ap3_thumbnail_alma-a-fa-alatt.jpg

Egy hosszan kitartott gesztus, amit megszakít egy történés. A 33 éves előadó odaszegeli az asztalhoz az arra négyzetformában kirakott 33 almát. A kalapácsütés ritmusára a még szabad almák elmozdulnak. A folyamat során a négyzet lassan elveszti formáját. Determinálódik. Mozdulatlan csend, kalapácsütések, majd újra csend.

b2ap3_thumbnail_meditacios-ter.jpg

Egy gondolat Szögyal Rinpocse tibeti buddhista tanítótól – „Az élet és a halál csak a tudatban létezik” – együtt a fehér térben vibráló fekete kockák és üveglapok merev ritmusával. Az így létrejövő tér csendjét a befogadó tudatának viszonyulása tölti meg értelemmel, vagy semmisíti meg.

b2ap3_thumbnail_feher.jpg

A performer belemártja mindkét kezét az asztalon található vörös és zöld festékes tányérba. A zöld bal, és vörös jobb kezével összegyűr és két ökle közé szorít egy fehér papírlapot. Piros ököl, meggyötört fehér papír, zöld ököl, semleges szürke izoming. A performer kilöki az öklei szorításából a papírt és kezeit összesúrolja, a kézmosás mozdulataival. Piros és zöld szürkévé semlegesítik egymást.

Forrás: http://peteralpar.ro/

Az Élő Kastély projektet egy Norvégia, Liechtenstein és Izland által látrehozott alap támogatja

b2ap3_thumbnail_Logo_allin1.jpg

Continue reading
in CastleArt 2179

b2ap3_thumbnail_meghivo-logo.jpg

A Daniel Kastély Egyesület LIVING CASTLE programja és az Erdélyi Művészet és Örökség Egyesület NAP Műhelye közös szervezésével elinduló ÉLŐ TÉR kortárs művészeti eseménysorozat keretén belül tíz napos művészeti fórumra, és az azt követő kiállításra  kerül sor az olaszteleki Daniel-kastélyban, július 21 és 30 között. A workshopon iráni, erdélyi és magyarországi művészek vesznek részt.

Az Erdélyi Művészet és Örökség Egyesület NAP Műhelye évek óta szervez nature art jellegű kortárs művészeti eseményeket, együtműködik művészeti szervezetekkel és kurátorokkal, így született a perzsa kapcsolat, és az esemény szervezésének az ötlete is. A Daniel Kastély Egyesület Norvég alap támogatással indította Living Castle című eseménysorozatát, melynek célja az olaszteleki Daniel-kastély kulturális körforgásba való bekapcsolása, és melynek keretén belül egy év leforgása alatt több kulturális, művészeti és alkotó jellegű rendezvénynek fog otthont adni. Ezen két elképzelés szerencsés találkozásából született a LIVING SPACES - LIVING CASTLE esemény.

A workshop keretén belül, a meghívott magyarországi és erdélyi művészeknek lehetőségük nyílik a közös alkotói munkára a perzsa művészekkel. Két különböző kultúra művészei találkoznak egy gazdag természeti és vidéki környezetben, más és más megközelítéssel, de hasonló érzékenységgel reagálva az őket körülvevő milliőre.

A workshop esődleges célja ez az izgalmas vizuális kommunikáció, diskurzus, ami létrejöhet művész és művész között, kultúra és kultúra között. Mindennek dokumentációja képezi az eseményt lezáró kiállítás alapját, amely megnyítójára július 30-án kerül sor a Daniel-kastélyban.

Ezt megelőzően, a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban 2015. július 21-én nyílik a perzsa művészek kiállítása. A kiállítás a perzsa kortárs művészet legújabb áramlatainak bemutatását tűzte ki célul, a hagyományos iráni filozófia,  az ember és a természet viszonyának tükrében. A meghívott perzsa művészek megnyilvánulási területe elsősorban a végtelenül gazdag iráni természet, ahol a kortárs vizuális kultúra globálisan elfogadott nyelvezetét használják – performansz, installáció és más intermediális műfajok –, de egy sajátos és mással össze nem téveszthető szellemiségben és formai megjelenésben. Az európai befogadó egyszerre találhatja szemben magát egy magas szintű professzionális kortárs művészettel, és ez ősi, számunkra egzotikus kultúra időtlen szépségével és bölcsességével.

 

Péter Alpár, projekt-koordonátor

b2ap3_thumbnail_meghivo-hu-kiallitas.jpg

A workshop létrejöttét Izland, Liechtenstein és Norvégia által létrehozott alap támogatja.

b2ap3_thumbnail_living-logo.jpgb2ap3_thumbnail_logo-eea-grants.jpgb2ap3_thumbnail_logo-program-patrimoniu_ro.jpgb2ap3_thumbnail_logo.jpg

Continue reading
in CastleArt 3053

Szerdán, május 20-án 18 órai kezdettel "1680.ro, avagy 350 év illusztrált kastélytörténelem" címmel nyílik állandó kiállítás az olaszteleki Daniel Kastélyban. 

A kiállítás anyagát Fehér János művészettörténész állította össze, és Gyöngyössy János illusztrálta.

A kiállítást megnyítja Fehér János.

A kiállítás a Daniel Kastély Egyesület Living Castle nevű éves rendezvénysorozatának első mozzanata, létrejöttét Izland, Lichtenstein és Norvégia által létrehozott alap támogatta.

Continue reading
in Live 2583

Egy év leforgása alatt közel 55.000 eurót fogunk kulturális és műemlékvédelmi célokra fordítani az olaszteleki Daniel kastélyban. A Daniel Kastély Egyesület Living Castle elnevezésű programsorozatja, elnyerte az Izland, Lichtenstein és Norvégia által létrehozott alap támogatását, ami által egy éven keresztül pezsgő kulturális élet költözik a kastély többszáz éves falai közé.

A Living Castle projektet egy Izland, Liechtenstein és Norvégia által létrehozott alap támogatja.  

Tobábbi részletek a projektről a www.eeagrants.org és www.fonduri-patrimoniu.ro honlapokon.

 

A programsorozat jövő év márciusáig tart, és művészeti alkotótáborokat, kiállításokat és műemlékvédelmi konferenciákat foglal magába.A szervezett események mellett a projekt fontos részét képezi a kastély 17. századi falfestményeinek kutatása és dokumentálása.  A nemrégiben felújított falfestmények 1680-ban készültek secco technikával, és a Daniel család politikai és szociális emelkedésének főbb mozzanatait ábrázolják. A művészettörténészek szerint Erdélyszerte egyedi értékű falfestményanyaggal álunk szemben, mivel ebből a korból hasonló, világi tematikájú ábrázolások nemigen maradtak ránk. A Living Castle nevet viselő programunk keretében a falfestmények jelentésének részletes megfejtését és dokumentálását tűztük ki célul, mivel egyelőre csak egyetlen falfestményrészlet jelentését ismerjük, amely az Erdélyi Fejedelemség Török Portai adójának beszolgáltatását ábrázolja, mely alkalommal maga I. Daniel Mihály volt a főkövet. Ezenkívül a kastélyban fellelhető másik 9 jelenet, köztük egy lakodalmi ábrázolás illetve egy vélhetően Bethlen Gábor Erdélyi Fejedelmet is ábrázoló jelenet, de ezek pontos jelentése egyelőre még ismeretlen.

 

A projekt keretén belül létrehoztuk az 1680.ro márkanevet is, amely a projekt vizuális identitását képezi majd, a különböző promóciós felületeken (weben, a főútvonalak mentén elhelyezett óriáspanókon, illetve a nyomtatott szóróanyagokon).

 

 

A projekt célkitűzései: az olaszteleki Daniel Kastély, helyi magyar kissebbség reprezentatív műemléképületének kulturális hasznosítása, a látogatóközönség hozzáférésének elősegítése

Projekttevékenységek: 

- állandó kiállítás "350 év illusztrált kastélytörténelem"

- ÉLŐ KASTÉLY, művészeti alkotótábor - képzőművészet, festészet, film-fotó, kazettás mennyezet festése

- a kastély reneszánsz falfestményeinek értékesítése: rekonstrukció, kiadvány megjelenítése és konferencia

- műemlékhasznosítási konferencia

A projekt implementálásának ideje: 2015 március 21 - 2016 március 20

A projekt értéke: 245.390 Ron

Vissza nem térítendő támogatás értéke: 220.851 Ron

Tobábbi részletek a projektről a www.eeagrants.org és www.fonduri-patrimoniu.ro honlapokon.

 

Támogatók:

b2ap3_thumbnail_logo-eea-grants_20150617-075713_1.jpgb2ap3_thumbnail_logo-program-patrimoniu_ro.jpgb2ap3_thumbnail_logo.jpgb2ap3_thumbnail_UMP.jpg

Continue reading
in LivingCastle 3720

Peste 55.000 de mii de euro vor fi dedicați patrimoniului și culturii la Castelul Daniel din Tălișoara, jud. Covasna prin proiectul Living Castle. Asociația Castelul Daniel a contractat un grant din fonduri SEE, care vor fi folosiți pentru punerea în valoare din punct de vedere cultural al Castelului Daniel din Tălișoara.

 

Proiectul Living Castle este finanțat printr-un grant oferit de Izlanda, Liechtenstein și Norvegia.

Detalii despre fond pe www.eeagrants.org și www.fonduri-patrimoniu.ro

 

 

Șirul de evenimente care se va desfășura de-a lungul unui an, până în martie 2016, cuprinde tabere de creație artistică, expoziții și conferințe care vor readuce viața culturală între pereții vechi de peste 300 de ani.

 

Pe lângă aceste evenimente, o latură importantă a proiectului constă în cercetarea și documentarea picturilor murale descoperite la castel. Picturile recent renovate au fost executate cu technică al secco  în anii 1680, și depictează momente importante din viața socială și politică a familiei Daniel. Conform istoricilor de artă, acestea reprezintă o valoare unicată în toată Transilvania, încât din perioada respectivă s-au descoperit foarte puține astfel de picturi cu tematica laică. Astfel, prin proiectul Living Castle, ne propunem și o cercetare și documentație amănunțită pentru descifrarea semnificației acestora (deocamdată se cunoaște înțelesul unui singur fragment, care depictează plata birurilor la Poarta Otomană de către Principatul Transilvaniei, unde insuși contele Daniel Mihaly I. ar fi fost împuternicit cu această sarcină importantă; iar pe un alt fragment se presupune că apre însuși Bethlen Gabor, Principele Transilvaniei).

 

În cadrul proiectului se va lansa brandul 1680.ro, care va constitui identitatea vizuală a proiectului, și va apărea pe toate platformele de comunicare (online, outdoor, materiale publicitare printate). 

 

Obiectivul proiectului: punerea în valoare din punct de vedere științific și cultural al Castelului Daniel din Tălișoara, ca și monument reprezentativ al etniei minoritar maghiare din Transilvania, și totodată facilitarea accesului pentru publicul larg la elementele de patrimoniu din castel.  

Activitățile proiectului: 

- expoziție permanentă "350 de ani de istorie istorie ilustrată a castelului Daniel din Tălișoara"

- tabere de creație artistică LIVING CASTLE - arte plastice, pictură, film-foto și pictare tavan casetat

- punerea în valoare a picturilor murale renascentiste: reconstrucție, editare publicație și conferință

- conferință pe tema valorificării monumentelor istorice

Peioada proiectului: 21 martie 2015 - 20 martie 2016

Valoarea proiectului: 245.390 Ron

Valoarea finanțării nerambursabile: 220.851 Ron

 

Detalii despre fond pe www.eeagrants.org și www.fonduri-patrimoniu.ro

 

b2ap3_thumbnail_Logo_allin1.jpg

Continue reading
in LivingCastle 4718