Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in 17 szazadi falfestmenyek

b2ap3_thumbnail_blog-fenykep_20150624-055946_1.png

Az 1680 körül kifestett nagyterem részlete (elméleti rekonstrukció)

A kastélyban végzett falkutatás kimutatta, hogy a hosszabbik szárny emeletét eredetileg egyetlen hatalmas helyiség foglalta el, mely kiválóan alkalmas volt reprezentációs jellegű események befogadására is (különféle mulatságok, lakodalmak, esetleg gyűlések tartására). Ennek a nagyteremnek a falait körös-körül virágdíszes keretekbe foglalt, 1680 táján festett jelenetek díszítették, melyek sajnos töredékesen maradtak ránk. A falképek restaurálásával (2010–2014) párhuzamosan kísérlet történt a jelenetsorok értelmezésére is: a kutatás jelenlegi állása szerint a vargyasi Daniel család (főként az olaszteleki ág) tagjainak életében bekövetkező jelentősebb képsorokra.

b2ap3_thumbnail_1-fenykep.png

Az Erdélyi Fejedelemség portai adója beszolgáltatásának jelenete: a képen látható a szultán, a főkövet, arannyal tömött pénzeszacskók is hevernek egy ládában, a díszesen felszerszámozott paripa és a sólymok pedig ajándékok a szultán számára - a jelenet elképzelhetően Daniel Mihály (†1641) 1638. évi portai követségére utal

b2ap3_thumbnail_2-fenykep.png

Lakodalmi jelenet töredéke - feltehetően Rákóczi Zsigmond herceg és Mária Henrietta pfalzi hercegnő 1651-ben, Sárospatakon (Magyarország) tartott lakodalmára utal, amelyben Daniel János (†1654) töltötte be a „gazda” szerepét

b2ap3_thumbnail_3-fenykep.png

Feltehetően valamely ünnepélyes jelenet töredéke: elképzelhetően a fejedelmi udvar környezetében tartott jelentősebb esemény utáni lakoma(?) ábrázolása - a baloldali alak arcának megformálása feltűnően hasonlít Bethlen Gábor fejedelem 1620-ban készült portréjára (lásd Lucas Kilian metszetét)

b2ap3_thumbnail_alaprajz_20150624-060144_1.png

A kastély fontosabb építési periódusai az egykori nagyterem helyének megjelölésével (emeleti alaprajz, szürke mező)

A bejegyzés az "1680.ro avagy 350 évnyi kastélytörténelem" című kiálíttás anyagán alapul, létrejöttét Izland,Lichtenstein és Norvégia által létrehozott alap támogatta.

b2ap3_thumbnail_logok_20150624-055931_1.png

Szerző: Fehér János Illustraciók: Gyöngyössy János

 

Continue reading
in History 2083