LivingCastle

Through the Living Castle project, over 55.000 euro will be dedicated for cultural heritage purposes at the Daniel Castle from Talisoara, during one year. The Daniel Castle association contracted an EEA Grant that will be used for the cultural valorification of the Daniel Castle. The 1680.ro trademark will constitute the central identity element of the project, and will be used across all online and offline communication means.

The Living Castle project is financed by a grant offered by Iceland, Liechtenstein and Norway.

Details on the fund on www.eeagrants.org and www.fonduri-patrimoniu.ro

Project objectives: the cultural and scientific valorification of the Daniel castle from Talisoara, as a representative historic monument of the Hungarian minority community, and turning it into a main touristical attraction of the area.

 

Project activities: 

- permanent exhibition: "350 years of illustrated castle-history"

- LIVING CASTLE artistic creation workshops: nature-art, painting, photo-video, painting of the wooden ceiling

- putting in value the renaissance wall paintings from the Castle: reconstruction, publication and conference

- conference on historic monument valorification

Project period: March 21st  2015 - March 20th 2016

Project value: 245.390 Ron

Value of the EEAGrants financing: 220.851 Ron

Details on the fund on www.eeagrants.org and www.fonduri-patrimoniu.ro

 

Continue reading
in LivingCastle 43783

Egy év leforgása alatt közel 55.000 eurót fogunk kulturális és műemlékvédelmi célokra fordítani az olaszteleki Daniel kastélyban. A Daniel Kastély Egyesület Living Castle elnevezésű programsorozatja, elnyerte az Izland, Lichtenstein és Norvégia által létrehozott alap támogatását, ami által egy éven keresztül pezsgő kulturális élet költözik a kastély többszáz éves falai közé.

A Living Castle projektet egy Izland, Liechtenstein és Norvégia által létrehozott alap támogatja.  

Tobábbi részletek a projektről a www.eeagrants.org és www.fonduri-patrimoniu.ro honlapokon.

 

A programsorozat jövő év márciusáig tart, és művészeti alkotótáborokat, kiállításokat és műemlékvédelmi konferenciákat foglal magába.A szervezett események mellett a projekt fontos részét képezi a kastély 17. századi falfestményeinek kutatása és dokumentálása.  A nemrégiben felújított falfestmények 1680-ban készültek secco technikával, és a Daniel család politikai és szociális emelkedésének főbb mozzanatait ábrázolják. A művészettörténészek szerint Erdélyszerte egyedi értékű falfestményanyaggal álunk szemben, mivel ebből a korból hasonló, világi tematikájú ábrázolások nemigen maradtak ránk. A Living Castle nevet viselő programunk keretében a falfestmények jelentésének részletes megfejtését és dokumentálását tűztük ki célul, mivel egyelőre csak egyetlen falfestményrészlet jelentését ismerjük, amely az Erdélyi Fejedelemség Török Portai adójának beszolgáltatását ábrázolja, mely alkalommal maga I. Daniel Mihály volt a főkövet. Ezenkívül a kastélyban fellelhető másik 9 jelenet, köztük egy lakodalmi ábrázolás illetve egy vélhetően Bethlen Gábor Erdélyi Fejedelmet is ábrázoló jelenet, de ezek pontos jelentése egyelőre még ismeretlen.

 

A projekt keretén belül létrehoztuk az 1680.ro márkanevet is, amely a projekt vizuális identitását képezi majd, a különböző promóciós felületeken (weben, a főútvonalak mentén elhelyezett óriáspanókon, illetve a nyomtatott szóróanyagokon).

 

 

A projekt célkitűzései: az olaszteleki Daniel Kastély, helyi magyar kissebbség reprezentatív műemléképületének kulturális hasznosítása, a látogatóközönség hozzáférésének elősegítése

Projekttevékenységek: 

- állandó kiállítás "350 év illusztrált kastélytörténelem"

- ÉLŐ KASTÉLY, művészeti alkotótábor - képzőművészet, festészet, film-fotó, kazettás mennyezet festése

- a kastély reneszánsz falfestményeinek értékesítése: rekonstrukció, kiadvány megjelenítése és konferencia

- műemlékhasznosítási konferencia

A projekt implementálásának ideje: 2015 március 21 - 2016 március 20

A projekt értéke: 245.390 Ron

Vissza nem térítendő támogatás értéke: 220.851 Ron

Tobábbi részletek a projektről a www.eeagrants.org és www.fonduri-patrimoniu.ro honlapokon.

 

Támogatók:

b2ap3_thumbnail_logo-eea-grants_20150617-075713_1.jpgb2ap3_thumbnail_logo-program-patrimoniu_ro.jpgb2ap3_thumbnail_logo.jpgb2ap3_thumbnail_UMP.jpg

Continue reading
in LivingCastle 3720

Peste 55.000 de mii de euro vor fi dedicați patrimoniului și culturii la Castelul Daniel din Tălișoara, jud. Covasna prin proiectul Living Castle. Asociația Castelul Daniel a contractat un grant din fonduri SEE, care vor fi folosiți pentru punerea în valoare din punct de vedere cultural al Castelului Daniel din Tălișoara.

 

Proiectul Living Castle este finanțat printr-un grant oferit de Izlanda, Liechtenstein și Norvegia.

Detalii despre fond pe www.eeagrants.org și www.fonduri-patrimoniu.ro

 

 

Șirul de evenimente care se va desfășura de-a lungul unui an, până în martie 2016, cuprinde tabere de creație artistică, expoziții și conferințe care vor readuce viața culturală între pereții vechi de peste 300 de ani.

 

Pe lângă aceste evenimente, o latură importantă a proiectului constă în cercetarea și documentarea picturilor murale descoperite la castel. Picturile recent renovate au fost executate cu technică al secco  în anii 1680, și depictează momente importante din viața socială și politică a familiei Daniel. Conform istoricilor de artă, acestea reprezintă o valoare unicată în toată Transilvania, încât din perioada respectivă s-au descoperit foarte puține astfel de picturi cu tematica laică. Astfel, prin proiectul Living Castle, ne propunem și o cercetare și documentație amănunțită pentru descifrarea semnificației acestora (deocamdată se cunoaște înțelesul unui singur fragment, care depictează plata birurilor la Poarta Otomană de către Principatul Transilvaniei, unde insuși contele Daniel Mihaly I. ar fi fost împuternicit cu această sarcină importantă; iar pe un alt fragment se presupune că apre însuși Bethlen Gabor, Principele Transilvaniei).

 

În cadrul proiectului se va lansa brandul 1680.ro, care va constitui identitatea vizuală a proiectului, și va apărea pe toate platformele de comunicare (online, outdoor, materiale publicitare printate). 

 

Obiectivul proiectului: punerea în valoare din punct de vedere științific și cultural al Castelului Daniel din Tălișoara, ca și monument reprezentativ al etniei minoritar maghiare din Transilvania, și totodată facilitarea accesului pentru publicul larg la elementele de patrimoniu din castel.  

Activitățile proiectului: 

- expoziție permanentă "350 de ani de istorie istorie ilustrată a castelului Daniel din Tălișoara"

- tabere de creație artistică LIVING CASTLE - arte plastice, pictură, film-foto și pictare tavan casetat

- punerea în valoare a picturilor murale renascentiste: reconstrucție, editare publicație și conferință

- conferință pe tema valorificării monumentelor istorice

Peioada proiectului: 21 martie 2015 - 20 martie 2016

Valoarea proiectului: 245.390 Ron

Valoarea finanțării nerambursabile: 220.851 Ron

 

Detalii despre fond pe www.eeagrants.org și www.fonduri-patrimoniu.ro

 

b2ap3_thumbnail_Logo_allin1.jpg

Continue reading
in LivingCastle 4718

Seria de evenimente Living Castle va continua duminică, 18 iunie cu un concert de muzică de cameră, din seria de concerte SoNoRo Conac. Artiștii Răzvan Popovici (violă), Daniel Rowland (vioară) și Justus Grimm (violoncel) vor interpreta de la ora 10.30 opere de Johann Sebastian Bach și Ludwig van Beethoven. 

Despre SoNoRo:

SoNoRo Conac a pornit de la ideea de a reda muzicii de cameră spațiul originar, de natură intimă, propice dialogului cultural și ascultării active din partea unui public restrâns. Acest proiect își propune să sensibilizeze opinia publică în ceea ce privește multitudinea clădirilor de patrimoniu reabilitate - clădiri fabuloase, spectaculoase, elegante, care trebuie reintroduse în circuitul cultural.

Seria a V-a a concertelor SoNoRo se va desfășura în perioada aprilie - septembrie 2017 în clădiri de patrimoniu selectate cu atenție din mai multe regiuni ale României, în scopul revitalizării și promovării moștenirii arhitecturale și culturale românești.

 

Continue reading
in LivingCastle 1867

On 7th of October the castle was open for those who like medieval music and rythms. It was the 6th occasion of the Festival of Medieval Music from the Land of Woods. The audience was brought back in time, between the three hundred year old walls of the Daniel Castle. We could feel the atmosphere of medieval feasts with dances and music apart. It was a great occasion to see and enjoy the medieval spirit.

Participants :Riverenza Medieval Music Ensemble (Odorheiu Secuiesc), Canticum Singin Ensemble (Sfantu Gheorghe), Lőrinczi György, cither (Targu Mures), Cygnini singing- and dancing Ensemble (Talisoara), Kájoni Consort Medieval Music Ensemble (Barót)

Continue reading
in LivingCastle 2079