Racz Lilla

Racz Lilla

Racz Lilla has not set their biography yet

Through the Living Castle project, over 55.000 euro will be dedicated for cultural heritage purposes at the Daniel Castle from Talisoara, during one year. The Daniel Castle association contracted an EEA Grant that will be used for the cultural valorification of the Daniel Castle. The 1680.ro trademark will constitute the central identity element of the project, and will be used across all online and offline communication means.

The Living Castle project is financed by a grant offered by Iceland, Liechtenstein and Norway.

Details on the fund on www.eeagrants.org and www.fonduri-patrimoniu.ro

Project objectives: the cultural and scientific valorification of the Daniel castle from Talisoara, as a representative historic monument of the Hungarian minority community, and turning it into a main touristical attraction of the area.

 

Project activities: 

- permanent exhibition: "350 years of illustrated castle-history"

- LIVING CASTLE artistic creation workshops: nature-art, painting, photo-video, painting of the wooden ceiling

- putting in value the renaissance wall paintings from the Castle: reconstruction, publication and conference

- conference on historic monument valorification

Project period: March 21st  2015 - March 20th 2016

Project value: 245.390 Ron

Value of the EEAGrants financing: 220.851 Ron

Details on the fund on www.eeagrants.org and www.fonduri-patrimoniu.ro

 

Continue reading
in LivingCastle 43781

Egy év leforgása alatt közel 55.000 eurót fogunk kulturális és műemlékvédelmi célokra fordítani az olaszteleki Daniel kastélyban. A Daniel Kastély Egyesület Living Castle elnevezésű programsorozatja, elnyerte az Izland, Lichtenstein és Norvégia által létrehozott alap támogatását, ami által egy éven keresztül pezsgő kulturális élet költözik a kastély többszáz éves falai közé.

A Living Castle projektet egy Izland, Liechtenstein és Norvégia által létrehozott alap támogatja.  

Tobábbi részletek a projektről a www.eeagrants.org és www.fonduri-patrimoniu.ro honlapokon.

 

A programsorozat jövő év márciusáig tart, és művészeti alkotótáborokat, kiállításokat és műemlékvédelmi konferenciákat foglal magába.A szervezett események mellett a projekt fontos részét képezi a kastély 17. századi falfestményeinek kutatása és dokumentálása.  A nemrégiben felújított falfestmények 1680-ban készültek secco technikával, és a Daniel család politikai és szociális emelkedésének főbb mozzanatait ábrázolják. A művészettörténészek szerint Erdélyszerte egyedi értékű falfestményanyaggal álunk szemben, mivel ebből a korból hasonló, világi tematikájú ábrázolások nemigen maradtak ránk. A Living Castle nevet viselő programunk keretében a falfestmények jelentésének részletes megfejtését és dokumentálását tűztük ki célul, mivel egyelőre csak egyetlen falfestményrészlet jelentését ismerjük, amely az Erdélyi Fejedelemség Török Portai adójának beszolgáltatását ábrázolja, mely alkalommal maga I. Daniel Mihály volt a főkövet. Ezenkívül a kastélyban fellelhető másik 9 jelenet, köztük egy lakodalmi ábrázolás illetve egy vélhetően Bethlen Gábor Erdélyi Fejedelmet is ábrázoló jelenet, de ezek pontos jelentése egyelőre még ismeretlen.

 

A projekt keretén belül létrehoztuk az 1680.ro márkanevet is, amely a projekt vizuális identitását képezi majd, a különböző promóciós felületeken (weben, a főútvonalak mentén elhelyezett óriáspanókon, illetve a nyomtatott szóróanyagokon).

 

 

A projekt célkitűzései: az olaszteleki Daniel Kastély, helyi magyar kissebbség reprezentatív műemléképületének kulturális hasznosítása, a látogatóközönség hozzáférésének elősegítése

Projekttevékenységek: 

- állandó kiállítás "350 év illusztrált kastélytörténelem"

- ÉLŐ KASTÉLY, művészeti alkotótábor - képzőművészet, festészet, film-fotó, kazettás mennyezet festése

- a kastély reneszánsz falfestményeinek értékesítése: rekonstrukció, kiadvány megjelenítése és konferencia

- műemlékhasznosítási konferencia

A projekt implementálásának ideje: 2015 március 21 - 2016 március 20

A projekt értéke: 245.390 Ron

Vissza nem térítendő támogatás értéke: 220.851 Ron

Tobábbi részletek a projektről a www.eeagrants.org és www.fonduri-patrimoniu.ro honlapokon.

 

Támogatók:

b2ap3_thumbnail_logo-eea-grants_20150617-075713_1.jpgb2ap3_thumbnail_logo-program-patrimoniu_ro.jpgb2ap3_thumbnail_logo.jpgb2ap3_thumbnail_UMP.jpg

Continue reading
in LivingCastle 3720

Peste 55.000 de mii de euro vor fi dedicați patrimoniului și culturii la Castelul Daniel din Tălișoara, jud. Covasna prin proiectul Living Castle. Asociația Castelul Daniel a contractat un grant din fonduri SEE, care vor fi folosiți pentru punerea în valoare din punct de vedere cultural al Castelului Daniel din Tălișoara.

 

Proiectul Living Castle este finanțat printr-un grant oferit de Izlanda, Liechtenstein și Norvegia.

Detalii despre fond pe www.eeagrants.org și www.fonduri-patrimoniu.ro

 

 

Șirul de evenimente care se va desfășura de-a lungul unui an, până în martie 2016, cuprinde tabere de creație artistică, expoziții și conferințe care vor readuce viața culturală între pereții vechi de peste 300 de ani.

 

Pe lângă aceste evenimente, o latură importantă a proiectului constă în cercetarea și documentarea picturilor murale descoperite la castel. Picturile recent renovate au fost executate cu technică al secco  în anii 1680, și depictează momente importante din viața socială și politică a familiei Daniel. Conform istoricilor de artă, acestea reprezintă o valoare unicată în toată Transilvania, încât din perioada respectivă s-au descoperit foarte puține astfel de picturi cu tematica laică. Astfel, prin proiectul Living Castle, ne propunem și o cercetare și documentație amănunțită pentru descifrarea semnificației acestora (deocamdată se cunoaște înțelesul unui singur fragment, care depictează plata birurilor la Poarta Otomană de către Principatul Transilvaniei, unde insuși contele Daniel Mihaly I. ar fi fost împuternicit cu această sarcină importantă; iar pe un alt fragment se presupune că apre însuși Bethlen Gabor, Principele Transilvaniei).

 

În cadrul proiectului se va lansa brandul 1680.ro, care va constitui identitatea vizuală a proiectului, și va apărea pe toate platformele de comunicare (online, outdoor, materiale publicitare printate). 

 

Obiectivul proiectului: punerea în valoare din punct de vedere științific și cultural al Castelului Daniel din Tălișoara, ca și monument reprezentativ al etniei minoritar maghiare din Transilvania, și totodată facilitarea accesului pentru publicul larg la elementele de patrimoniu din castel.  

Activitățile proiectului: 

- expoziție permanentă "350 de ani de istorie istorie ilustrată a castelului Daniel din Tălișoara"

- tabere de creație artistică LIVING CASTLE - arte plastice, pictură, film-foto și pictare tavan casetat

- punerea în valoare a picturilor murale renascentiste: reconstrucție, editare publicație și conferință

- conferință pe tema valorificării monumentelor istorice

Peioada proiectului: 21 martie 2015 - 20 martie 2016

Valoarea proiectului: 245.390 Ron

Valoarea finanțării nerambursabile: 220.851 Ron

 

Detalii despre fond pe www.eeagrants.org și www.fonduri-patrimoniu.ro

 

b2ap3_thumbnail_Logo_allin1.jpg

Continue reading
in LivingCastle 4718

Seria de evenimente Living Castle va continua duminică, 18 iunie cu un concert de muzică de cameră, din seria de concerte SoNoRo Conac. Artiștii Răzvan Popovici (violă), Daniel Rowland (vioară) și Justus Grimm (violoncel) vor interpreta de la ora 10.30 opere de Johann Sebastian Bach și Ludwig van Beethoven. 

Despre SoNoRo:

SoNoRo Conac a pornit de la ideea de a reda muzicii de cameră spațiul originar, de natură intimă, propice dialogului cultural și ascultării active din partea unui public restrâns. Acest proiect își propune să sensibilizeze opinia publică în ceea ce privește multitudinea clădirilor de patrimoniu reabilitate - clădiri fabuloase, spectaculoase, elegante, care trebuie reintroduse în circuitul cultural.

Seria a V-a a concertelor SoNoRo se va desfășura în perioada aprilie - septembrie 2017 în clădiri de patrimoniu selectate cu atenție din mai multe regiuni ale României, în scopul revitalizării și promovării moștenirii arhitecturale și culturale românești.

 

Continue reading
in LivingCastle 1867

Aparitie presa din data de 21.03.2016 pe www.3szek.ro, aparuta in limba maghiara

Titlu: Despre valorile noastre la castelul Daniel

Link: http://www.3szek.ro/load/cikk/89913/ertekeinkrol_az_olaszteleki_daniel-kastelyban

Rezumat:

Cei care au participat la sirul de conferinte Living Castle 1680-2016 au putut afla detalii interesante din istoria de peste 350 de ani a castelului. S-a discutat despre numeroase aspect ale protectiei monumentelor istorice, s-au vizitat castele, s-a lansat o carte despre picturile murale, proprietari de monumente istorice si-au impartasit experientele, s-a vorbit despre sustenabilitate si rol-modele comunitare.

Continue reading
in Live 1942

Értékeinkről az olaszteleki Daniel-kastélyban

2016. március 21., hétfő, Közélet

A szakmai tanácskozás résztvevői. A szerző felvétele

Több száz év történelmének apró, de igencsak érdekes és elgondolkodtató részleteit ismerhette meg az, aki részt vett az Élő Kastély, 1680–2016 eseménysorozatot záró konferencián, és a hétvégét Olaszteleken töltötte. A Danielek néhai hajlékában – mely fejedelmet is fogadott egykor – terítékre került a műemlékvédelem számos oldala, kastélyokat látogattak, könyvet mutattak be, kiállításokat tekintettek meg, épített örökségünket képező ingatlanok tulajdonosai kerekasztal-beszélgetésen osztották meg tapasztalatukat fenntarthatóságról, közhasznúságról, falut és tájegységet széles körben elismertté tevő vendégfogadásról.

 

Péntek délelőtt Rácz Lilla házigazda és Fehér János művészettörténész vezetésével a Daniel-kastélyt és az enyészettől megmentett falképeit csodálták meg a látogatók, majd a köszöntőt követően elismert szakemberek tartottak előadásokat. Kovács András érdemes egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja arról beszélt, hogy a XVII. századi Erdélyben az otthonaikat díszíteni kívánó főurak milyen lehetőségek közül választhattak, s kiderült az is, kik voltak azok a mesterek, akik elkészítették az igencsak dekoratív munkákat, illetve a míves darabok múltjáról, sorsukról és jelenükről mit lehet tudni, még sokáig beszélnek-e megrendelőik ízléséről és életfelfogásáról, vagy elpusztulnak az évszázados falakkal együtt.


Megújuló falfestmények
Kiss Loránd restaurátor az erdélyi késő reneszánsz falfestményekről, Tüzes István az altorjai Apor-kúria reneszánsz falképeiről, Czimbalmos Attila restaurátor az olaszteleki Daniel-kastély falképeinek restaurálásáról beszélt. Mint egybehangzóan állították, az elmúlt évtizedek igencsak mostohán bántak a valaha nagy igényességgel alkotott falfestményekkel – megtörtént, hogy szegekkel verték tele a szobát, hogy legyen fogas, amelyre a munkások holmijukat akasszák, máshol a „jobb” vakolás érdekében kalapáccsal estek neki a falaknak –, így igencsak jelentős károkat szenvedtek. Bár sok minden végleg elveszett, de az elmúlt tíz-tizenöt esztendőben elvégzett beavatkozásnak köszönhetően menekültek is meg értékeink közül – mondották.
A Daniel-kastély tíz falképe közül alig egy-két olyan darab maradt meg, amely aránylag elfogadható állapotban van, s a külső szemlélődő által is némiképp értelmezhető, hogy a Danielek felemelkedésének melyik állomását mutatja. A Fehér János művészettörténész és Gyöngyössy János történeti grafikus által készített grafikai rekonstrukciók ehhez az értelmezéshez kínálnak fogódzót és hidat. Azért e visszafogott kijelentések – hangsúlyozta a szerzőpáros –, mert ez a feladatvállalás a szakmaiságuk határát jelenti: rengeteg volt a kiegészítésre váró fehér folt, azaz ha más művészettörténész és más grafikus vág bele a munkába, egész biztosan sok esetben más következtetésre is jutott volna, mint ők. Az olaszteleki Daniel-kastély és 17. századi falképei című 174 oldalas, 234 illusztrációt tartalmazó kötetének  bemutatását vállaló egyetemi adjunktus, P. Kovács Klára művészettörténész lelkesen dicsérte a Fehér–Gyöngyössy páros alapos, család- és birtoktörténeti, a kastély évszázadokon átívelő építésének folyamatát dokumentáló és a falképek értelmezését, illetve erdélyi analógiába való helyezését.


Közösség és kastély
A szombati program legtöbb kérdőjelre választ próbálni adó mozzanata a műemlékek hasznosításáról és közhasznúságáról szóló kerekasztal-beszélgetés volt. Magyarósi Imola (Kálnoky Alapítvány, miklósvári Kálnoky-kastély), Kolumbán Sándor bardoci alpolgármester (erdőfülei Boda-kúria), Bánffy Farkas (vargyasi Daniel-kastély, fugadi Bánffy-kastély), Henning László megyeitanács-alelnök (oltszemi Mikó-kastély), Incze Réka (dálnoki Gaál-kúria), az olasztelekiek képviseletében pedig Rácz Lilla beszélt azon nehézségekről és örömökről, amelyeket egy-egy történelmi múlttal rendelkező épület birtoklása jelent. Bánffy Farkas kivételével, aki fugadi birtokukról úgy nyilatkozott, hogy a család saját használatra tartja fenn, ezért a turistákat és az érdeklődő idegeneket „csak távolabbról szeretik”, azt mondták: igenis jó, ha a helyi közösséggel együttműködve programokat alakítanak ki, helyt adnak a kulturális és közösségi ügyeknek. Ez a vendégfogadásnak is jót tesz, hiszen a vidéket megismerni kívánóknak nemcsak szállást és ételt kell adni – itt hangsúlyozták: jó lenne, ha portájukon több helyi gazd­asszony jelentkezne, saját készítésű ételkülönlegességek készítését vállalná –, hanem élményt is. Olasztelek továbbra is helyszínt biztosít faluünnepkor a régizene-fesztiválnak és művészeti alkotótáboroknak, felújítását követően a miklósvári kastély és rekonstruált reneszánsz kertje élő múzeumként működik, Vargyas elsősorban az esztergomiak igényét fogja szolgálni, de a helyiek számíthatnak az együttműködésre, Erdőfülében pedig minden bizonnyal tájházként is működik majd. Oltszemen tizenhét hektáron két nemzetközi fogathajtópályát, illetve kézművesműhelyeket, szálláshelyeket, éttermet, borozót és gyümölcsöskertet álmodnak, s remélik, a befektetés jótékony hatását érzik majd a környező településeken is.
A konferenciasorozat részeként kirándulást szerveztek Bibarcfalvára és Magyarhermányba, ahol a református templomok falfestményeit tekintették meg, és meglátogatták a vargyasi Daniel-kastélyt is. A Pro Arte et Natura Alapítvány jóvoltából megtekinthető volt a Magyar Restaurátorok Egyesületének vándorkiállítása, az elmúlt év Olaszteleken tartott alkotótáborainak anyagából pedig az Élő kastély fotókiállítás. A reneszánsz hangulathoz hozzájárult az olaszteleki Cygnini furulya- és reneszánsz tánccsoport előadása, valamint a baróti Kájoni Consort régizene-együttes koncertje.

Szerző: Hecser László

Continue reading
in Live 2020

Aparitie presa din data de 21.03.2016 in ziarul Hirmondo, aparuta in limba maghiara

Titlu:

Viata unui castel – o poveste de success la talisoara, despre trecut, pentru viitor

Link:

http://www.hirmondo.ro/web/index.php/riport/76069-Egy-kastly-lete.html

Rezumat:  In anul ce a trecut, castelul Daniel a gazduit numeroase evenimente organizate in cadrul proiectului Living Castle. In aceasta perioada a gazduit expozitii istorice, tabere de creatie artistica, tabara in care elevii i-au pictat tavanul casetat, altii s-au ocupat de reconstructia grafica a picturilor murale, timp in care gazdele au intampinat si numerosii vizitatori la castel. Programul de un an a luat sfarsit in weekendul acesta, cu un eveniment de anvergura ce a intrunit expozitii, conferinte si dezbateri cu alti proprietari de monumente.

b2ap3_thumbnail_Hirmondo2.jpgb2ap3_thumbnail_Hirmondo3.jpgb2ap3_thumbnail_Hirmondo4.jpgb2ap3_thumbnail_Hirmondo.jpgb2ap3_thumbnail_Hirmondo5.jpg

Continue reading
Tagged in: Living Castle
in Live 1886

Egy kastély élete

Olaszteleki sikertörténet múltról a jövőnek

Szerzõ: Hírmondó   |  A cikk megjelenésének dátuma: 21/03/2016

 

Az elmúlt évben a Living Castle (Élő Kastély) program égisze alatt számos eseménynek adott otthont az olaszteleki Daniel-kastély, vagyis a most már lassan másfél éve kastélyszállóként működő épület. Helyt kapott benne ez idő alatt történelmi kiállítás, képzőművészeti alkotótábor, kovácstalálkozó, aztán diákok kazettás mennyezetet festettek, mások elméleti falfestmény-rekonstrukcióval foglalkoztak, miközben a szállóba érkező vendégeket és látogatókat is fogadniuk kellett a házigazdáknak, Rácz Attilának és Lillának. Az éves program a hétvégén egy nagyszabású, kétnapos rendezvénnyel zárult, melyben kiállítások, előadások, kerekasztal-beszélgetés is helyet kapott.

 

 A szervezők úgy állították össze a programot, hogy pénteken az olaszteleki kastély elmúlt 350 éve került fókuszba (csaknem ennyi idősek a felújítás során feltárt, majd restaurált falfestmények), szombaton pedig az erdélyi kastélyok, de más műemlékeink szemszögéből is, az ezután következő 350 év lehetőségeit taglalták a szakemberek. Vagyis azt, hogyan lehet megőrizni ezeket az épületeket az útókornak, azok milyen szerepet tölthetnek be közösségeink életében.

Pénteken este nyitották meg azt a képkiállítást, mely a fentebb említett éves programot szemléltette, szombaton a kastélyszálló emeleti folyosóján pedig az anyaországi restaurátorok elmúlt húszéves tevékenységét illusztráló pannókban gyönyörködhettek a látogatók. Utóbbit Czimbalmos Attila restaurátor, a gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ igazgatója mutatta be, aki egyébként az olaszteleki kastély falfestményeinek 2013 őszétől 2014 nyaráig tartó restaurálását is vezette.

Az olaszteleki kastélyban feltárt falfestménytöredékeket, melyek – mint többször elhangzott – egyediek Erdélyben, minden látogató vagy vendég megcsodálhatja ma az épületben, de Fehér János művészettörténésznek és Gyöngyössy János történeti grafikusnak köszönhetően azokról „teljesebb” képet kaphatunk. Az együtt dolgozó szakemberek ugyanis, miután már tavaly bemutatták egy kiállításon a kastély történetét, illusztrálva, hogy miként is változott az épület az évszázadok alatt, most a falfestmény-töredékekről is grafikai rekonstrukciókat készítettek, értelmezésük szerint kiegészítve azokat. 

b2ap3_thumbnail_Hirmondo3.jpg

Így nézhetett ki a kastély egykori nagyterme a grafikai rekonstrukció szerint

 

„Szkeptikusan álltam neki a dolognak” – fogalmazott a grafikus, ám maga mögött tudván a művészettörténész szakmai segítségét, mégis elkészítette a rekonstrukciókat. Úgy vélték, az elkészült rajzokkal segítenek a nagyközönségnek is jobban megérteni, értelmezni a falfestményeket, nyitva hagyva ugyanakkor a lehetőséget a továbblépésre is, amennyiben a festményekről – arról, hogy pontosan mit ábrázolnak azok – esetlegesen újabb források kerülnének elő.

A grafikai rekonstrukciók helyet kaptak Fehér János legújabb kötetében, melyet szintén most mutattak be. Az olaszteleki Daniel-kastély és 17. századi falképei című, a Daniel Kastély Egyesület gondozásában megjelent könyvet dr. P. Kovács Klára művészettörténész ismertette.

b2ap3_thumbnail_Hirmondo.jpg

Fehér János művészettörténész (balról) és Gyöngyössy János történeti grafikus. A falfestmény-töredékekről elképzeléseik alapján kiegészített rajzokat készítettek

 

– Egy sikertörténetnek lehetünk tanúi Olaszteleken, ahol a csodálatos reneszánsz kastélyt a példaértékű felújítás előtt alapos történeti kutatásnak is alávetették. Alig ért véget azonban a kutatás, és már annak az eredményeiről beszámoló könyvet is a kezünkben tarthatjuk, ez szintén ritkaságnak számít – fogalmazott P. Kovács Klára. –  Igényes kötetről van szó, több mint kétszáz illusztrációval, melyekről nem csak mint szemléltető eszközökről, hanem mint dokumentációs anyagról is beszélhetünk. Továbbá térképek, kataszteri felmérések, periodizációs alaprajzok, régi képeslapok is helyet kaptak a kötetben. Külön érdekességei a könyvnek a falfestményekről készült rekonstrukciós rajzok, azok közül is a kastély egykori nagytermének grafikai rekonstrukciója.

b2ap3_thumbnail_Hirmondo4.jpg

A Kájoni Consort régizene-együttes koncertje színesítette a hétvégi rendezvényt

 

Szombaton több más meghívott mellett dr. Flender Gyöngyi, Magyarország csíkszerdai főkonzulátusának konzulja is köszöntötte a rendezvényt, átadva dr. Zsigmond Barna Pál főkonzul üdvözletét is.

b2ap3_thumbnail_Hirmondo5.jpg

Dr. Flender Gyöngyi konzul: másfél ezer kastélyt és várat államosítottak Erdélyben

 

– Régebben fontos élettér volt a kastély egy település életében, ennek ma is így kellene lennie. De sajnos Erdélyben nagyon sok kastély, vár áll ma romos állapotban. A második világháború után Erdélyben másfél ezer kastélyt és várat államosítottak, velük együtt elkoboztak több mint 50 ezer hektár szántót és több százezer hektár erdőt is. A legszomorúbb az, hogy ezek majdnem mind magyarok birtokai voltak, Kolozs megyében például az elkobzott vagyon 87%-a magyar nemzeti vagyon volt – mondta a konzul, kitérve arra is, hogy a kastélyokat hajdanán birtok vette körül, melyek fedezték fenntartásukat. – Ma azonban a birtokok nincsenek meg, ezért más lehetőségeken kell gondolkodni. Jó irány lehet például a turizmus.

Farkas András, a kolozsvári PONT csoport alapító tagja előadásában a helyi közösségeknek a kastélyok fenntartásában, megmentésében körvonalozódó szerepét taglalta, együttműködést sürgetve azok között, akik hajlandóak tenni valamit az épületekért, a Bukarestből érkezett Raluca Bărbulescu építész pedig az ARCHÉ Egyesület Elfeledett műemlékek című programját mutatta be, ennek keretében a hajdani romániai arisztokrácia által birtokolt épületek sikeres felújításainak történeteit is. 

Több más előadás is helyet kapott a kétnapos programban, melyek összegzéseként elmondhatjuk, hogy az olaszteleki kastélyszálló tulajdonosai ezúttal is bizonyították, hogy mindazon túl, hogy most már egy turisztikai létesítményt működtetnek, nyitottak a közösség, a közönség felé, és szívügyüknek tekintik az értékeinkről való gondoskodást, a közös felelősségvállalást, nemcsak a múlt, de a jövő iránt is. 

– Tiszteljük értékeinket, illetve próbáljuk minél szélesebb körben megismertetni azokat, és nemcsak a szakmabeliekre gondolunk, hanem az egyszerű látogatókra, érdeklődőkre is. Úgy véljük, egy kastély hasznosításában több pillérre kell építkezni, a lehetőségek szinte kimeríthetetlenek. Mi kapcsolódni szeretnénk rendezvényeinkkel a jövőhöz, a tömegekhez is, a gyermekek, a jövő nemzedék figyelmét is ráirányítva értékeinkre, azok megbecsülésére – hangoztatta Rácz Lilla tulajdonos.

b2ap3_thumbnail_Hirmondo6.jpg

Rácz Lilla, az olaszteleki kastélyszálló tulajdonosa: célunk értékeink megismertetése

 

A rendezvény egy kerekasztal-beszélgetéssel zárult, melyen több háromszéki kastély vagy kúria jövőjéről értekeztek a résztvevők. Az elhangzottakról egy külön cikkben számolunk majd be.

Böjte Ferenc

Continue reading
in Live 2065

Aparitie presa din data de 11.04.2016 in cotidianul Haromszek, aparuta in limba maghiara

Titlu: Living Castle la Talisoara

Link: http://www.3szek.ro/load/cikk/90490/elo_kastely_olaszteleken#.VwsmjeIASSQ.facebook

Rezumat:  Cel mai important cotidian din regiune a realizat o sinteza amanuntita a proiectului Living Castle finantat prin Granturi SEE

La sfarsitul lunii martie la castelul Daniel din Talisoara s-a finalizat un an de evenimente cultural, intitulat intr-un mod sugestiv de catre organizatori Living Castle. Evenimentele variate organizate – de exemplu tabere de arta contemporana si tabara de creatie pentru elevi reprezinta o noutate in Depresiunea Baraoltului, chiar si in regiunea extinsa. Organizatorii au declarat, ca mizeaza  si in viitor pe cultura, incat pe langa intrebuintarea turistica cladirea monument istoric ofera alte numeroase oportunitati de valorificare, iar trecutul istoric si viata cultural contemporana se completeaza reciproc.

Articolul relateaza despre faptul ca desi castelul functioneaza ca si pensiune turistica, inca din 2009 a devenit lacas de cultura, iar site-ul asociatiei www.1680.ro si pagina de FB, amandoua in 3 limbi (magiara, romana si engleza) reflecta evenimentele culturale organizate prin Asociatia Daniel Kastely Egyesulet. 2015 reprezinta un punct de reper in organizarea vietii culturale la castel, incat finantarea obtinuta din Granturi SEE a permis o intensificare, si o sistematizare a evenimentelor de natura culturala. Castelul Daniel s-a dovedit a fi o sursa de inspiratie foarte bogata pentru artisti, iar faptul ca in decurs de un an s-au organizat 4 tabere de creatie a reprezentat un start de forta in lumea culturala, premisele fiind create pentru a organiza tabere de creatie artistic an de an si in viitor. Un alt aspect al proiectului Living Castle a fost cel stiintific, de protejare si valorificare a monumentelor istorice. Astfel, prin expozitia permanenta despre istoria castelului, placutele informative si publicatia despre picturile murale, publicul larg poate sa cunoasca istoria castelului. Organizatorii Living Castle au declarat sa directia cultural la castel este una foarte bine conturata, isi doresc ca si in viitor sa urmeze acest drum si spera ca evenimentele lor sa capete anvergura si renume nationala si chiar internationala.

Continue reading
in Live 1903

Élő kastély Olaszteleken

2016. április 11., hétfő, Kultúrkert
 
 
Március végén ért véget az olaszteleki Daniel-kastélyban szervezett egyéves kulturális rendezvénysorozat, melyet kezdeményezői találóan Élő Kastély névre kereszteltek. A változatos és tartalmas programok – kortárs művészeti alkotótábor, műemlékvédelmi és művészettörténeti rendezvények, régizene-fesztivál, kovácstalálkozó, illetve gyermekek számára szervezett kazettás mennyezetfestés – újszerűek Erdővidéken, de még a tágabb térségben is. A kastély tulajdonosai, Rácz Lilla és Rácz Attila hosszú távon építenek a kultúrára, mert úgy vélik, a Daniel-kastély turisztikai potenciálja mellett számos más hasznosítási lehetőséget nyújt, a történelmi múlt és a jelenkori kulturális pezsgés egyedi módon egészíti ki egymást.
A történet azonban nem 2015-ben, hanem 2009-ben, illetve még korábban kezdődött: a Bukarestben élő és dolgozó Rácz Lilla és férje, Rácz Attila keresték a hazafelé vezető utat, és felfigyeltek az éppen eladásra kínált Daniel-kastélyra. A házaspár tíz évnél többet dolgozott a fővárosi gazdasági szférában, s jó turisztikai lehetőséget láttak a kastélyban, így azt 2009-ben megvásárolták. Ezzel megalapozták hazatérésüket is, Lilla ugyanis sepsiszentgyörgyi, Attila pedig csíkszeredai, s szakmájuk, a marketing, illetve az informatika mellé valami egyebet is szerettek volna felépíteni. Tudták, hogy turizmussal, pontosabban annak egy szűkebb szegmensével szeretnének foglalkozni, a Daniel-kastély pedig jó választásnak bizonyult, nemcsak az épület egyedisége okán, hanem, mert az olaszteleki közösség is felkarolta a székelyföldi fiatal befektetőket. Európai uniós alapokból 2011-ben elkezdték a felújítást, 2014 augusztusában megnyitották a kastélyszállót, mely azóta nemcsak sajátos, idegenforgalmi szempontból meghatározó hellyé nőtte ki magát, hanem a kultúra hajlékává is vált. Rendezvényeik szervezésére már 2009-ben létrehozták a Daniel Kastély Egyesületet, azóta tartott programjaikat szépen tükrözi magyar, román és angol nyelvű Facebook-profiljuk, illetve blogjuk (1680.ro). 
Már a legelején elmondták az olasztelekieknek, nem egy zárt épületet szeretnének, hanem a turisztikai rendeltetés mellé kulturális jelleget is kívánnak társítani, illetve a helyi közösség számára is nyitottá teszik a helyszínt – meséli Rácz Lilla, a kulturális rendezvények szervezője. Úgy érezték – teszi hozzá –, hogy a turisztikai hasznosítás mellett még nagy potenciál van egy ilyen műemlék épületben, és a helyi közösségnek is tartoznak azzal, hogy ne kizárólagosan csak az idegenforgalmi szempontokra figyeljenek. Hogy a kastély méltó otthona lehet a kultúrának is, azt már a felújítás során felismerték, ugyanis a műemlék épület, illetve annak falfestményei egyedi teret jelentenek, mely remek helyszín műemlékvédelmi rendezvénynek, kiállításnak egyaránt. E téren nagy segítségükre volt Fehér János vargyasi származású művészettörténész, a kastély falképeinek, történetének kiváló ismerője (akinek e témával kapcsolatos, Az olaszteleki Daniel-kastély és 17. századi falképei című könyvének megjelenése is az Élő Kastély programsorozat része, kötetét a márciusi zárókonferencián mutatták be). De a tulajdonosok az évek során arra is kíváncsiak voltak, hogyan működtetik máshol a hasonló műemlékeket, miként töltik meg élettel a történelmi tereket, mit jelent a kastélyturizmus. Kapcsolatban állnak más kastélytulajdonosokkal is, s mivel számos szakmai fórumon követendőnek tekintik az olaszteleki példát, egyre több konferencián ismertetik a Daniel-kastély felújítását, illetve működtetését.
Mivel mindketten művészetkedvelők, színházi előadások és múzeumok iránt érdeklődők, már 2009-től elkezdték Olaszteleken a kulturális rendezvények szervezését, a kastélyba költözött az erdővidéki régizene-fesztivál, s látva, hogy minderre igény van, az igazi áttörést a 2015-ös év jelentette, amikor megnyertek egy, a Norvég Alapból finanszírozott pályázatot, ekkor kezdődött az igazán tudatos tervezést, a minőségi rendezvények sorozata. A Daniel-kastély és környezete nagyon jó inspirációs forrást jelent a művészeknek, ezért az elmúlt évben négy alkotótábort szerveztek kortárs művészeknek, festőknek, fotósoknak, illetve filmeseknek, de gyermekekre is gondoltak, akik kazettás mennyezetet festettek – meséli Rácz Lilla, hozzátéve, a színvonalas kezdés után az alkotótáborok ezentúl is otthonra találnak náluk, szeretnék hagyományossá tenni azokat.  A művészek is lelkesen dolgoztak, hagytak egy-egy munkát a kastélyban, de mivel nem elég a kiállítótér, a jövőben bővíteni szeretnének, tervezik egy másik épület felújítását, ott még nagyobb teret kaphatna a művészet. Másik fontos témakörük a kastélyokkal kapcsolatos műemlékvédelmi rendezvények szervezése, állandó kastélytörténeti kiállításuk is nyílt, a falfestményeknél magyarázó táblákat helyeztek el, így a pihenni  érkező vendégek is érzékelhetik a hely szellemiségét, bepillantást kapnak a kastély múltjába, számukra „kis kanállal adagolják a történelmet”. A számos kulturális eseményre különbözőségeik ellenére egységes egészként tekint Rácz Lilla, s úgy véli, műemlék épületük korlátlan lehetőséget rejt magában. Hasonlóan fontos, hogy a megmentett értékeket, illetve a kortárs fejleményeket minél szélesebb körben megismerhessék, azoknak az utókor is örülhessen, ezért nemcsak az elmúlt 350 év lényeges, hanem a következő 350 is. Rácz Lilla számára az is nagy megvalósítás, hogy sikerült toborozniuk egy lelkes csapatot, amely a kastélyszállót működteti. 
Kulturális rendezvényeik jövőjét illetően adott a csapás, amelyen haladni szeretnének, sok az ötletük, gondoltak már az erdővidéki reneszánsz napok felélesztésére is, további kutakodásra várnak az Erdélyben egyedülállónak tartott falfestmények, de abban is bíznak, hogy az olaszteleki Daniel-kastély alkotóhelyként is jó hírnevet szerez, felkerül az európai térképre, illetve azon lesznek, hogy kulturális rendezvényeik egyre nagyobb, akár nemzetközi ismertséget szerezzenek.
 
Szerző: Mózes László
 
  •  
Continue reading
in Live 2574

LIVING CASTLE 1680-2016

Expoziții, șir de conferințe

17-20 martie, Tălișoara, castelul Daniel

 

17 martie, joiUN AN DE LIVING CASTLE“

17.30 Deschidere expoziție de fotografie Living Castle și proiecție de film cu momente din taberele de creație artistică organizate dealungul anului

 

18 martie, vineri PICTURILE MURALE DIN TĂLIȘOARA – 350 DE ANI DE ISTORIE VIE

10. 00 Tur ghidat al castelului, cu prezentarea picturilor murale cu istoricul de artă Fehér János

10.45 Deschidere– Rácz Lilla, Asociația Castelul Daniel

11.00  Decoratori din Transilvania secolului 17. - dr. Kovács András, profesor universitar emeritus, membru corespondent al Academiei Ungare de Știinte

11.30  Picturi murale transilvănene din perioada renascentismului târziu- Kiss Lóránd, restaurator

12.00 Picturile murale renascentiste de la conacul Apor din Turia Tüzes István, restaurator

12.30 Pauză de cafea

12.45 Restaurarea picturilor murale din castelul Daniel datând din secolul al XVII-lea - Czimbalmos Attila, restaurator

13.15 Reconstituirea grafică a picturilor murale ale castelului Daniel din Tălișoara - Gyöngyössy János, grafician istoric, scriitor și Fehér János istoric de artă

14.00 Pauză de prânz

15.00 Excursie: Picturile murale ale bisericilor reformate din Biborțeni și Herculian

17.00 Spectacol de muzică medievală: Kájoni Consort

17.20 Arta restaurării –Expoziția Asociației Restauratorilor din Ungaria, cu sprijonul fundației  Pro Arte et Natura, deschide expoziția: Czimbalmos Attila, directorul Centrului Cultural și de Arte Lăzarea

18.00 Lansare de carte: Castelul Daniel din Tălișoara și picturile sale renascentiste din secolul al 17-lea de Fehér János, prezintă dr. P. Kovács Klára istoric de artă, lector universitar (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca, Facultatea de Istorie, Catedra de Arheologie și de Istoria Artei)

 

19 martie, sâmbătă– VALORIFICAREA MONUMENTELOR ISTORICE, SAU MONUMENTE REÎNVIATE PENTRU URMĂTORII 350 DE ANI

10.00 Deschidere – Zsigmond Barna Pál, Consulul general al Ungariei la Miercurea Ciuc

10.15Sinteza programului Living Castle  al Asociației ”Daniel Kastély Egyesület”, Rácz Lilla

10.35 Castele și conace revitalizate – Raluca Bărbulescu, arhitect, membra asociației ARCHE (Monumente Uitate)

11.00 Castel în Transilvania: strategie și aplicare practică - Farkas András,  membru fondator al Grupului PONT

11.45 Pauză de cafea

12.00 Îngrijirea patrimoniului construit - Ferenczi Sámuel, inginer consrtructor, specialist în protecția patrimoniului construit

12.30 Design contemporan în clădiri centenare -  Damokos Csaba, designer de interior

13.00 Pauză de prânz, discuții libere

14.30 Spectacol al ansamblului de flaut și dansuri renascentiste Cygnini din Tălișoara

15.00 – Castele și conace revitalizate, deschiderea expoziției Asociației ARCHE din cadrul programului Monumente Uitate

15.45 Monumentul istoric ca oportunitate– masă rotundă:  Magyarósi Imola – Fundația Kálnoky;  Kolumbán Sándor – viceprimarul comunei Brăduț, Conacul Boda;  Bánffy Farkas – castelul Daniel din Vârghiș, castelul Bánffy din Răscruci, Henning László, Consiliul Județean Covasna, castelul Mikó de la Olteni, Rácz Lilla – castelul Daniel din Tălișoara

17.30 Vizitarea castelului Daniel din VârghișVă așteptăm cu drag!

 

***

Despre conceptul LIVING CASTLE...

b2ap3_thumbnail_konferencia.jpg

Timp de un an, în cadrul proiectului Living Castle, Castelul Daniel a găzduit numeroase evenimente culturale, precum o expoziţie istorică, tabere de creaţie  artistică, întâlnire a fierarilor tradiţionali... Am încercat reconstrucţia grafică a picturilor murale, am întâmpinat numeroşi oaspeţi şi vizitatori. Aparent, activităţi foarte diferite sub o singură umbrelă. Apropiindu-ne de finalul programului , am conştientizat că toate aceste demersuri au avut un punct comun, şi anume căutarea răspunsului la următoarele întrebări:

Cum se readuce la viaţă un monument vechi de 350 de ani?

Cum se păstrează viu pentru încă 350 de ani?

Un an este prea scurt ca să putem răspunde la astfel de întrebări de amploare, însă credem că fiecare eveniment ne-a ajutat să fim mai aproape de răspuns.

-          Succesul expoziţiei istorice „350 de ani de istorie ilustrată a castelului” dovedeşte că istoria nu trebuie doar predată sau arătată, acesta trebuie adusă mai aproape de omul contemporan prin metode inovative

-          Taberele de creaţie artistică au dezvelit relaţia strânsă între vechi şi contemporan, şi dovedesc faptul că  cei 350 de ani de istorie şi cultură pe care castelul o reprezintă sunt o sursă inepuizabilă de inspiraţie pentru creaţiile din viitor.

-          Zăvoarele tradiţionale din fier forjat, şi casetele moderne ale tavanului pictat ne arată că  atât tradiţionalul cât şi contemporanul îşi au locul în această perspectivă de 350 de ani.

-          Mai important, zăvoare făcute de un grup de meşteri internaţionali şi casete pictate de elevi sunt dovada vie că mai multe comunităţi şi generaţii pot avea un sentiment de apartenenţă la un monument istoric în acelaşi timp.

-          Recontrucţia grafică a picturilor murale, precum şi publicaţia despre acestea s-a realizat în ideea în care considerăm, ca pentru a păstra viu un monument istoric şi valorile reprezentate de acesta, este nevoie atât de atenţia specialiştilor, cât şi de dragostea publicului larg

-          Aprecierea oaspeţilor ne confirmă că ei îşi doresc să retrăiască istoria şi să experienţeze valorile trecutului.

Astfel, concluzia noastră este că un monument este viu, şi va putea rămâne viu dacă:

îi respectăm, ocrotim şi păstrăm valorile tradiţionale, şi în acelaşi timp

îi creem puncte de conexiune cu viitorul.

Conferinţei finală a proiectului Living Castle, ce se va desfăşura între 17-20 martie 2016, se bazează şi ea pe acestă dualitate dintre trecut şi viitor:

- prima tematică dedicată trecutului are în centru picturile murale renascentiste descoperite la castel. Specialişti renumiţi vor prezenta procesul de cercetare şi restaurare şi importanţa pe care o reprezintă aceste picturi pentru istoria şi identitatea culturală a etniei maghiare

- În ceea ce priveşte viitorul, vom încerca să oferim răspunsuri şi idei pentru valorificarea monumentelor istorice, cu ajutorul unor parteneri strategici precum Grupul PONT sau Monumente Uitate

 

b2ap3_thumbnail_invitatie2_20160305-091121_1.jpg

b2ap3_thumbnail_invitatie1_20160305-091131_1.jpg

 

Programa detaliată a conferinţei o găsiţi în curând pe pagina de Facebook Olaszteleki Daniel Kastely şi pe pagina noastră de web.

Vă aşteptăm cu mult drag!

Update: prezentatori confirmati

Raluca Bărbulescu, arhitect, asociația ARCHE b2ap3_thumbnail_Raluca.jpg

Hegedüs Csilla, Transylvania Trust b2ap3_thumbnail_Csilla.jpg

Farkas András, grupul PONT b2ap3_thumbnail_Andris.jpg

dr. Kovács András, profesor emeritus la Universitatea Babes Bolyai b2ap3_thumbnail_KovacsA.jpg

Ferenczi Zoltán Sámuel, inginer constructor, specialist ún patrimoniul construitb2ap3_thumbnail_Pele.jpg

Fehér János, istoric de arta b2ap3_thumbnail_Janos.jpg

Czimbalmos Attila, restaurator b2ap3_thumbnail_Czimbi.jpg

Gyöngyössy János, ilustrator b2ap3_thumbnail_Gyobgyossy.jpg

 

Continue reading
in LivingCastle 2926

ÉLŐ KASTÉLY 1680-2016

Kiállítások, konferenciasorozat

Március 17-20, Olasztelek, Daniel-kastély

 

Március 17, csütörtök  -ÉLŐ KASTÉLY EGY ÉV TÁVLATÁBÓL

17.30 Élő kastély fotókiállítás megnyító és filmvetítés az elmúlt év alkotótáborainak az anyagából

 

Március 18, péntekAZ OLASZTELEKI FALKÉPEK - 350 ÉV ÉLŐ TÖRTÉNELEM

10. 00 Kastélylátogatás Rácz Lilla házigazda vezetésével,  Az olaszteleki Daniel-kastély falképei  - helyszíni bemutató Fehér János művészettörténész vezetésével

10.45 Köszöntő – Rácz Lilla, Daniel Kastély Egyesület

11.00 Dekorátorok a 17. századi Erdélyben - dr. Kovács András, érdemes egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja

11.30 Erdélyi késő reneszánsz falfestmények - Kiss Lóránd, restaurátor

12.00 Az altorjai Apor kúria reneszánsz falképei – Tüzes István, restaurátor

12.30 Kávészünet

12.45 A Daniel kastély XVII. századi falképeinek restaurálása- Czimbalmos Attila, restaurátor

13.15 Az olaszteleki Daniel-kastély falképeinek grafikai rekonstrukciói - Gyöngyössy János, történeti grafikus, szakíró és Fehér János művészettörténész

14.00 Ebéd

15.00 Kirándulás: A bibarcfalvi és magyarhermányi  református templomok falfestményei

17.00 A Kájoni Consort régizene együttes koncertje

17.20 A Restaurálás művészete –a Magyar Restaurátorok Egyesületének  vándorkiállítása, a Pro Arte et Natura alapítvány jóvoltából, megnyítja Czimbalmos Attila, a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ igazgatója

18.00 Könyvbemutató: Fehér János,  Az olaszteleki Daniel-kastély és 17. századi falképei című kötetét bemutatja dr. P. Kovács Klára művészettörténész, adjunktus (BBTE,  Magyar Történeti Intézet, Régészeti és Művészettörténeti Tanszék)

 

Március 19, szombat– MŰEMLÉKHASZNOSÍTÁS, AVAGY ÉLŐ MŰEMLÉKEK AZ ELKÖVETKEZENDŐ 350 ÉVNEK

10.00 MegnyítóZsigmond Barna Pál, Magyarország csíkszeredai főkonzulja

10.15 A Daniel Kastély Egyesület Élő kastély programjának szintézise, Rácz Lilla

10.35 Újjáélesztett kastélyok és kúriákRaluca Bărbulescu, építész, az ARCHE egyesület (Monumente Uitate) tagja

11.00 Kastély Erdélyben mozgalom: stratégia és ennek gyakorlati alkalmazásai - Farkas András,  a PONT csoport alapító tagja

11.45Kávészünet

12.00 Épített örökség gondozása - Ferenczi Sámuel, építőmérnök, épített örökség védelmével foglalkozó szakember

12.30 Kortárs dizájn százados épületekben -  Damokos Csaba, belsőépítész

13.00 Ebéd, beszélgetés

14.30 Az olaszteleki Cygnini furulya és reneszánsz tánccsoport előadása

15.00– Újjáélesztett kastélyok és kúriák, az ARCHE egyesület Monumente Uitate programjának kiallításmegnyítója

15.45A műemlék mint lehetőség– kerekasztalbeszélgetés:  

Magyarósi Imola – Kálnoky Alapítvány;

Kolumbán Sándor – Bardóc község, Boda kúria;  

Bánffy Farkas - vargyasi Daniel kastély, fugadi Bánffy kastély,

Henning László – Kovászna Megye Tanácsa, oltszemi Mikó-kastély,

Rácz Lilla – olaszteleki Daniel Kastély

 

17.30 A vargyasi Daniel-kastély meglátogatása

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, műemléktulajdonost, műemlékkedvelőt!

 

***

Az ÉLŐ KASTÉLY margójára

Az elmúlt egy évben LIVING CASTLE (Élő Kastély) elnevezéssel számos esemény zajlott a kastélyban. Volt történelmi kiállítás, képzőművészeti alkotótábor, kovácstalálkozó, kazettás mennyezetfestés diákokkal, elméleti falfestményrekonstrukció, és közben fogadtuk  a vendégeket, látogatókat. Látszólag egymástól eltérő események egy kalap alatt. Most, a programsorozat záróeseményére készülődve kristályosodott ki, hogy mi volt bennük a közös. A kérdésfeltevés, a válaszkeresés arra, hogy

Mitől élő egy 350 éves műemlék? Mitől lesz élő 350 év múlva is?

b2ap3_thumbnail_konferencia.jpg

Egy év túl rövid arra hogy kimerítő választ adjunk ezekre a kérdésekre. Mégis, úgy érezzük, hogy mindegyik esemény segített a válaszadásban:

-  “350 évnyi illusztrált kastélytörténelem” kiállításunk sikere azt sugallja hogy nem csak megmutatni, tanítani kell a történelmet, művészettörténetet hanem szemléltetni, közelebb hozni a ma emberéhez

- A képzőművészeti alkotótáborok rávilágítottak régi és kortárs bensőséges kapcsolatára, bizonyítják hogy a kastély által képviselt 350 év történelem és kultúra kimeríthetetlen inspirációs forrást jelent a jövő alkotásai számára

- Az ajtókon díszelgő kovácsoltvas kilincsek, illetve az emeleti terem frissen festett mennyezeti kazettái mutatják, hogy 350 év távlatában egyaránt megfér egymással a hagyományörző és az újragondolt, újraértelmezett.

- Ennél talán még fontosabb, kilincsek és kazetták a tárgyi megtestesítői annak, hogy egyszerre több közösség és generáció is magáénak érezhet egy műemléket

- A falképek elméleti rekonstrukciójára tett kísérletünk, és a készülő kiadvány azon hitünk szüleménye, hogy egy kastély értékeinek a továbbörökítéséhez egyaránt fontos élvezni a szakma és a nagyközönség  érdeklődését, szeretetét

- Szállóvendégeink visszajelzése, élménybeszámolóik arról tanúskodnak, hogy szeretik nem múzeumban szemlélni, hanem átélni és megtapasztalni a múltat, a régmult idők értékeit

Mindezek alapján a mi következtetésünk az, hogy attól élő, és attól tud élő maradni egy műemlék, ha

tiszteljük, óvjuk, megőrizzük és megismertetjük értékeit,

miközben kapcsolódási pontokat alakítunk ki számára a jövővel.

Ennek a következtetésnek a jegyében szervezzük 2016 március 17 és 20 között az Élő Kastély eseménysorozatunk zárókonferenciáját, melynek két fő témaja is a múlt és jövő kettősségét hordozza:

-          A kastély reneszánszkori falképeinek szenteljük a múltról való beszélgetésünket, neves szakemberek előadásai világítanak rá a felújítás és kutatás folyamataira, a falfestmények kultúrtörténeti jelentőségére.

-          A jövőt illetően a műemlékhasznosítás örökös kérdésére próbálunk válaszokat, ötleteket adni olyan szervezetek és felszólalók közreműködésével mint a PONT csoport – Kastély Erdélyben stratégiai projektje, a Monumente Uitate szervezet,  illetve kastélyműködtetők és tulajdonosok.

 

Visszaigazolt előadók:

b2ap3_thumbnail_Andris.jpg b2ap3_thumbnail_Csilla.jpg

b2ap3_thumbnail_Czimbi.jpgb2ap3_thumbnail_Janos.jpg b2ap3_thumbnail_Gyobgyossy.jpgb2ap3_thumbnail_Pele.jpg b2ap3_thumbnail_KovacsA.jpg b2ap3_thumbnail_Raluca.jpg

 

 

b2ap3_thumbnail_meghivo1.jpg

 

b2ap3_thumbnail_meghivo2.jpg

 

Részletek hamarosan a weblapon és az Olaszteleki Daniel Kastély Facebook oldalon.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

 

 

Continue reading
in LivingCastle 2985

2016 február  7. és 11. között zajlik a LIVING CASTLE  programsorozat harmadik művészeti tábora az olaszteleki  Daniel Kastélyban.  A kézdivásárhelyi KreaKids Studió és a sepsiszentgyörgyi Pulugor Sándor Művészeti Líceum diákjainak részvételével zajló workshop ideje alatt egy kazettás mennyezet megfestésére kerül sor, a kastély 1669-ben épült szárnyának emeleti helységében.

DE MIÉRT FESTJÜK  A MENNYEZETET?

Restaurálunk?

Nem.

Bár a művészettörténészek szerint feltételezhető, hogy a kastély emeleti termeiben valaha volt faragott gerendás vagy kazettás famennyezet,  ilyen nem maradt fenn. A táborban megfestésre kerülő famennyezet a kastély közelmúltban történt restaurálása során készült.

A festett kazettás mennyezet ötlete igazából egy véletlen folytán született. Művészerttörténész kollégánk unszolására, megkutattuk a terem vakolt mennyezetét, és a kutatási ablak egy festett deszkát fedett fel.  Amint utólag kiderült, a teljes mennyezeten ez volt az egyetlen festett darab. A „Rauber pálinkafőzde” felírat, feltehetően az egykori cégér  egy darabja, nem dekoratív célból  került oda, hanem épületfaként lett újrahasznosítva 1884-ben, amikor Daniel Gábor és Rauber Mária újítatták az épületet, azt követően, hogy házasságuk révén a kastély Rauber kézből visszakerült a Daniel család tulajdonába.

Az így felfedett évszázados gerendák kellemesen meleg hangulatot varázsoltak a helyiségbe, ezért úgy döntöttünk, hogy nem vakoljuk vissza a mennyezetet. Ehelyett a gerendaközökbe leemelhető kazettákat helyeztünk, melyeket művészek közreműködésével szerettünk volna díszíteni.  

MIÉRT KAZETTÁK ÉS MIT FESTÜNK RÁJUK?

A festett kazettás mennyezetek a magyar díszítőművészet reneszánszig visszanyúló sajátos alkotásai, melyeken visszatérő elemek a virágmotívumok. Ugyancsak reneszánszkori virágmotívumok lelhetőek fel a kastély 17. századi falfestményeinek keretdíszeiben is. Kézenfekvő tehát, sőt kor és helyhűnek értelmezhető, hogy a kazettás mennyezethez mint díszítőelemhez és ennek tradicionális motívumvilághoz nyúljunk vissza.

b2ap3_thumbnail_virag.jpg

21. században reneszánszkori kazettás mennyezetet festeni viszont nem szeretnénk, kicsit úgy véljük, hogy nem is etikus. Az ebben rejlő feszültségre nyújtott megoldást az ÉLŐ KASTÉLY programsorozatunk, mely a kastély által képviselt történelmi értékek megörzését és revitalizációját tűzte ki céljául, kortárs művészeti tevékenységek által.

A megfestendő kazettás mennyezetet tehát, az ÉLŐ KASTÉLY szellemében inkább egy kortárs művészeti alkotásnak értékeljük, ami a kastély által képviselt múltra építkezik mint inspirációs forrás, és a műemlékvédelmi visszafordíthatóság elvének betartásával  lesz új díszítőeleme a kastélynak.

Egy érdekes kísérlet előtt állunk,  mely által megpróbáljuk újraértelmezni, a jelenbe vetíteni a kor és a hely szellemét. Hogy mi lesz a végeredmény? Várjuk önöket hogy meglátogassanak és eldöntsék...

Az alkotóműhely február 10.-én délután 18.00 órától nyit a nagyközönség számára. Mindenkit szeretettel várunk hogy megtekintsék az elkészült alkotásokat.

b2ap3_thumbnail_kazetta.jpg

Az olaszteleki Daniel Kastély LIVING CASTLE (ÉLŐ KASTÉLY) nevet viselő kulturális és tudományos programsorozatát egy Izland, Liechtenstein és Norvégia által létrehozott alap támogatja. 

 

Continue reading
in CastleArt 2628

Între 7-11 februarie 2016 la Castelul Daniel se va desfășura cea de a treia sesiune de tabără de creație din șirul de tabere LIVING CASTLE. Este vorba despre un workshop cu tineri artiști ce are ca scop pictarea tavanului casetat din una din încăperile castelului, construită în 1669.

DE CE PICTĂM TAVANUL?

Este important să precizăm că nu restaurăm un tavan casetat existent, ci împreună cu artiștii vom picta un tavan nou, care a fost realizat la restaurarea recentă a castelului. Astfel, conform unui concept foarte bine stabilit, și în spiritul ideii de LIVING CASTLE, dorim să reinterpretăm castelul, să re-aducem monumentul istoric în contemporan, important însă, păstrând și evidențiind în același timp elementele de patrimoniu și respectând principiul reversibilității în ceea ce privește intervențiile asupra monumentelor istorice.

Ideea de a picta un tavan casetat s-a născut dintr-o întâmplare, când la insistențele colegului nostru istoric de artă am decis să cercetăm ce se află sub tavanul tencuit din încăperea respectivă, poate- poate descoperim un tavan cu grinzi sculptate. Nu a fost cazul, însă întâmplarea a făcut ca în porțiunea unde am decojit tencuiala să dăm peste un lemn pictat, care ne-a făcut să dezvelim tot tavanul. S-a dovedit a fi singura bucată de acest gen, ajuns acolo nu din motive decorative, ci fiind refolosită de la firma distileriei de palincă a familiei Rauber, cea care a deținut castelul înainte ca în mijloc de secol 19 să reintre în posesia familiei Daniel. Însă atmosfera caldă pe care grinzile seculare dezvelite au conferit încăperii ne-au făcut să nu mai dorim retencuirea tavanului, ci să plasăm între grinzi niște casete modulare, care să poată fi scoase și pictate ulterior.

DE CE CASETE, ȘI CE PICTĂM PE ELE?

Tavanele casetate sunt capodopere specifice artei populare și artei bisericești maghiare încă din perioada renascentistă, motivele florale fiind foarte des întâlnite la acestea. Astfel, în contextul unui proiect de valorificare a patrimoniului istoric prin acțiuni de artă contemporană care să aibă ca și sursă de inspirație însuși castelul și cultura pe care aceasta o reprezintă, a venit firesc ideea să ne atingem și de acest laitmotiv al identității culturale maghiare.

Ceea ce nu dorim însă, este ca în secolul 21 să pictăm un tavan casetat renascentist. Astfel, ne folosim ca și sursă de inspirație de motivele florale tipic renascentiste, care dealtfel se regăsesc și pe picturile murale din castel, pentru a crea un tavan casetat modern, autentic locului și istoriei pe care castelul îl reprezintă, reinterpretând tavanul casetat tradițional în spiritul LIVING CASTLE.

Credem că va fi un experiment interesant, în care plasăm în contemporan atât patrimoniul material reprezentat de castel, cât și valoarea imaterială pe care tavanele casetate și motivele acestora o reprezintă în identitatea culturală a etniei maghiare, și în care atât participanții cât și vizitatorii ulteriori se vor îmbogăți spiritual prin această dualitate dintre arta contemporană și patrimoniu.

Cît despre rezultat..., vă așteptăm să ne vizitați și să apreciați...

Proiectul LIVING CASTLE, șir de evenimente culturale și științifice pentru valorificarea castelului Daniel din Tălișoara este finanțat printr-un grant oferit de Izlanda, Liechtenstein și Norvegia.

Continue reading
in CastleArt 2859

"A Daniel Kastély Egyesület kulturális eseményeket, alkotótáborokat is szervez a székelyföldi településen, a hagyományos történelmi értékek mellett teret adnak a kortárs, európai művészeknek is. Emelett, próbálják a faluközösséget is bevonni a kastély életébe." -  kastélyfelújításról, az itt zajló kulturális életről és a településen észlelhető turisztikai pezsgésről a DunaTV számolt be.

Az Élő Kastély projektet egy Norvégia, Liechtenstein és Izland által látrehozott alap támogatja

b2ap3_thumbnail_Logo_allin1.jpg

 

 

Continue reading
in LivingCastle 2138

Egy műemlék újjászületett, munkahelyeket is teremtve az egyre inkább hátrányos helyzetűnek mutatkozó Erdővidéken. S miközben élénkül a turizmus, nemzetközi művészeti projektek futnak, fellendülőben a falu kulturális élete. A helyszín: Daniel kastély, Olasztelek. Fám Erika riportja.

A riport eredetiben itt olvasható.

A felújításra szoruló, olaszteleki Daniel kastélyt 2009-ben vásárolta meg a Rácz család (Attila és Lilla), miután a korábbi tulajdonosok úgy gondolták, nem tudják az épületet fenntartani, megmenteni, ezért áruba bocsátották. Az épület új gazdái önerőből, illetve európai uniós pályázatok segítségével nekiláttak a kastélyszálló kialakításának, közben kulturális hasznosítása érdekében létrehozták a Daniel Kastély Egyesületet. Művészettörténészekkel, régészekkel, történészekkel, heraldikusokkal, restaurátorokkal együttműködve a kastélyban található értékek megmentése szerepelt az elsődleges célok között.

 

Még mielőtt a műemlék renoválása elkezdődött volna, megpezsdült a kulturális élet a 400 éves műemléképület falai között. Első körben a falu közösségi életét próbálták és próbálják gyarapítani, gazdagítani, így egyes rendezvények bár nem kizárólagosan, de elsősorban  a helyieknek szólnak, mint például régizene-koncertek, reneszánsz zenei rendezvények, középkori napok, előadások műemlékvédelem és falukép témakörökben.

Kulturális elkötelezettségekkel

Kétirányú a Daniel kastély kultúrélete. Részben a helyi közösségnek szól, másrészt pedig igényes nemzetközi színvonalat képviselnek a rendezvények. Rácz Lilla, a kastély tulajdonosa arról beszél, hogy a kultúrát, mint adott, létező tényezőt kezelték, amikor úgy döntöttek,  hogy belevágnak a kastély felújításába, turisztikai hasznosításába. Hangsúlyozza, ez nem azt jelenti, hogy megörököltek egy, a kastély falai közt pezsgő kultúréletet, hanem inkább a kastély műemlékjellegéből, kulturális értékéből adódó felelősség ez, tehát egyfajta kötelesség diktálta a kulturális irányvonalat. A 2009-es kapunyitáskor, a helyi közösséggel való első találkozásukkor megerősítették azon álláspontjukat, hogy a továbbiakban sem zárt kapukat szeretnének emelni a kastély elé, hanem a turisztikai rendeltetés mellett teret engedni a helybéliek kulturális, közösségi eseményeinek, illetve ők maguk is partnerek szeretnének lenni ilyen megnyilvánulások szervezésében.

 

A nyitás magasabb színvonalon is működik, tágabb közönségnek szóló kulturális események szervezésére később került sor. Egyrészt a helyi kulturális események (régizene találkozók, kiállítások) pozitív élményeiből építkeztek, másrészt a továbblépés, továbbfejlődés vágyából, illetve abból a nem titkolt szándékból, hogy a kultúrát értő/értékelő közönséget szeretnének a kastélyhoz vonzani.

Világra nyitott kapuk

 

Az Erdélyi Művészet és Örökség Egyesület NAP műhelye és az olaszteleki Daniel Kastély Egyesület idén szervezte a NAP (Nature Art Projekt) Workshopot, amelynek keretében magyar (erdélyi és magyarországi), valamint perzsa képzőművészek hoztak létre sajátos, a helyhez alkalmazkodó alkotásokat. A tíznapos  alkotótáborban a kortárs művészet közös nyelvén próbálták megszólítani egymást távoli kultúrák. A perzsa művészet sajátos jellemvonása kortárs megnyilvánulásaiban a mélyen gyökerező hagyomány. Ez köszön vissza a performanszok, installációk, élő művészeti formák közvetítésével. Az adott környezetben, tájban, épített környezetben létrejövő environmentális és performatív jelenségek különös arculatát mutatták meg a Daniel kastélynak és környékének. Az esemény partnere volt Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, a Székely Nemzeti Múzeum, az Erdélyi Művészeti Központ (EMÜK), valamint a Teheráni Kortárs Művészeti Múzeum. A műhelymunkák dokumetációja, illetve korábbi alkotások rögzített lenyomatai képezték a EMÜK-ben a tábor után létrehozott kiállítás anyagát.

Az eseményt így összegzi Rácz Lilla: „A NAP workshop volt az első nagyobb szabású, általunk szervezett kulturális rendezvény,  így sok új tapasztalattal gazdagodtunk. A logisztika terén tanultakra itt nem térek ki, azokat az elkövetkező események szervezésénél hasznosítjuk, inkább két másik példát emelnék ki. Az egyik, az a pozitív érzelmi töltet, amelyet megtapasztaltunk, amelyet egy ilyen esemény nyújtani tud azáltal, hogy különböző háttérrel rendelkező, különböző kultúrákat képviselő emberek találkoznak, illetve nagy-nagy nyitottsággal viszonyulnak egymáshoz és a befogadó környezethez. A másik, amit megtapasztaltunk, és ami megerősíti bennünk azt a hitet, hogy a kultúrának, művészetnek igenis helye van a Daniel kastély háza táján, hogy létezik az az inspiráló erő, amit a művészek megtapasztaltak, ami árad a kastély környezetéből. A művészek is alátámasztották ezt, megérintette őket a hely szelleme. Az itt kapott impulzusok nyomán alakultak át az otthonról hozott elképzelések, és a hely hatása alatt születtek az alkotások. Mindenki talált magának egy inspiráló zugot a környezetünkben, ki egy padlásteret, egy szénáscsűrt, vagy akár a tempomkertet. Jó volt látni, amint a tábor végére összeállt a kiállítás és ahogyan ezek az alkotások beilleszkedtek a környezetbe. Ennek kapcsán már megfogalmazódott egy olyan gondolat, nevezhetnénk akár tervnek is, hogy a jövőbeni bővítésekben még inkább szerves helye lesz a kultúrának, új terek kialakításánál szerepet kap majd a művészet, illetve helye lesz egy kiállítótérnek is.”

A tulajdonosok tapasztalata szerint minőségi kulturális kínálatot, illetve hírnevet felépíteni, a köztudatba ekként bekerülni hosszabb folyamat eredménye, s úgy gondolják, ennek még az elején járnak. Lesz folytatás, jövő év elejéig további három művészeti alkotótábort, illetve kiállítást terveznek, és bíznak benne, hogy tudatos építkezéssel, kapcsolatok ápolásával, a színvonal emelésével egyre közelebb kerülnek a számukra fontos célközönséghez. A kastély tulajdonosai elmodták: van érdeklődés az általuk szervezett események, kulturális rendezvények iránt, ha nem is szállóvendégként, de vonzzák a látogatókat, viszik a hírüket, illetve szállóvendégeik is érdeklődést mutatnak a kastélyban zajló kulturális megnyilvánulások iránt, értékelik, mintegy többletként fogják fel azokat.

Fenntartható minőség

Pályázatok segítségével jöhetnek létre ezek a sajátos rendezvények, amelyek új színekkel gazdagítják a kastélyszálló illetve a település mindennapjait. Lilla a háttérmunkáról mesél: „Jelenleg az Izland, Liechtenstein és Norvégia által létrehozott alap támogatja a Living Castle (Élő kastély) elnevezésű kulturális projektünket, amelynek részeként művészeti alkotótáborok és azok zárókiállításai kapnak helyet a kastélyban. Július végén volt egy nemzetközi kortárs művészeti, természetművészeti workshop perzsa, erdélyi és magyarországi művészek részvételével, amit Péter Alpár képzőművész koordonált. Ugyancsak az ő művészeti vezetésével szervezünk október második felére egy festészeti alkotótábort a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának doktorandusz hallgatóival, illetve más erdélyi művészek bevonásával. Majd az egyik szobában található gerendás mennyezet díszítőfestésére szervezünk alkotótábort. Ezekkel párhuzamosan zajlik az Élő Kastély film- és fotótábor, melynek zárókiállítása jövő év elején lesz.

 

Az előkészítő munka valójában projektmenedzsment, olyan teendőkből áll, mint a pályázat megírása, annak időbeni és pénzügyi követése. Ide tartozik még a pályázatkiíróval való folyamatos kapcsolattartás, a közönség informálása, reklámanyagok készítése, sajtótájékoztatók szervezése. Másrészt ott van a művészeti előkészítés, amit a minőség biztosítása érdekében minden esetben szakavatott művészeti vezetőre bízunk. Ebbe a részbe csak irányelvek szintjén szólunk bele, hogy mi az Élő Kastély projekt általános koncepciója, a kastélyszálló lelkülete, ahogyan a régit, hagyományosat az újjal, modernnel próbáljuk ötvözni, mik azok a keretek, amikbe az adott kulturális megnyilvánulásnak konceptuálisan illeszkednie kell, valamint a pályázat által megszabott keretek (személyek száma, időtartam stb), de ezen felül a művészi koordonátor az, aki kitalálja, összerakja az egészet.”

Egy szállóvendég feljegyzéseiből…

 

A kastély aurája körüllengi Olasztelek levegőjét. Mintha vonzaná az arra járót. Patinája és restaurált frissessége visszahoz valamit abból, ami egykor volt és üdítően hat jelenléte. Életre keltett épület, amely számos új gondolatot, érzelmet ébreszt abban, aki ide látogat. Belépni a kastély kapuján érezhetően más, mint amikor bármelyik más szálloda, panzió udvarára lépünk be. Az impozáns  épület, a vaskos falak, az évszázados lépcsők, kövek, gerendák hozzák a múltat, miközben minden egészen modern. A szobák önmagukban nemcsak történelmi érdekességnek számítanak architekturális strukturájukkal, hanem olyan belsőépítészeti és formatervezési alkotások, amelyeket akár egy kiállítótér részeinek is tekinthetnénk. De ez nem kiállítótér, mert bármelyik szoba lehet néhány napra legbensőségesebb életterünk. Mondhatnám azt, hogy akár otthonunkká is válhat ez alatt, hiszen a hangulat családias, arisztokratikusan családias. Meghitt kis sarkok, igényesen visszafogott, egyszerű bútordarabok, pattogó tűz a kandallóban. Sokféle borból válogathat a vendég. Fehérrel terített asztal, házi készítésű lekvár a reggeli kávéhoz, amihez  a tejet a faluból hozzák. Erdélyi konyha, ahol a francia szakácsok tudományát is ismerik, a süteményt most sütötték, már tálalják is. A nap beragyog a teraszajtón. A szobában a vidéki arisztokrácia izlésvilágát idéző bútorok, textiliák. Mégsem idegen, merev, inkább lágy, befogadó közeg. Szerencsés vagyok. A lakosztályban, ahol megszálltam, ott  a falon a felújított freskó. Részleteiben maradt meg. Lenyűgöző. A 17. századi falfestmény az Erdélyi Fejedelemség Török Portai adójának beszolgáltatását ábrázolja, amelyen I. Daniel Mihály volt a főkövet. Utazás az időben. A fürdőszoba rejtve, kényelmét és minimalista szépségét a bárók is megirigyelték volna. Reggel kukorékolás ébreszt, a nehéz bársonyfüggönyök közt bekacsint a nap. Friss, tiszta, erdővidéki erős levegő. Egy kiadós séta után a Vargyas völgyében jó visszajönni ebédre, majdkiülni egy délutáni kávéra a kastélykertbe.

Az Élő Kastély projektet egy Norvégia, Liechtenstein és Izland által látrehozott alap támogatja

 

b2ap3_thumbnail_Logo_allin1.jpg

Continue reading
in LivingCastle 2488

Péter Alpár was born in 1976 in Sepsiszentgyörgy (Romania).

b2ap3_thumbnail_edit_20150706-125650_1.jpg

 

He finished the „Plugor Sándor” Art Highschool then the West University of Timisoara, Faculty of Arts.

He is creating installations and performance works of art. Since 2008 his works have been gained a more powerful character of nature art. Over the past years it has been a conscious process.

 

b2ap3_thumbnail_feher.jpg

 

b2ap3_thumbnail_6.jpg

 

b2ap3_thumbnail_alma-a-fa-alatt.jpg

 

Source: http://peteralpar.ro/

 

Living Castle project is financed by a grant offered by Island, Liechtenstein and Norway

 

b2ap3_thumbnail_Logo_allin1.jpg

 

Continue reading
in CastleArt 2277