A kastély a 19 században

by
  • Font size: Larger Smaller

A kastély a Rauber család tulajdonában (19. század)

b2ap3_thumbnail_Nvtelen.png

 

Az olaszteleki kastély báró Rabuer Ferdinánd (Nándor) 1840-es évekbeli átalakításaival: az árkádos tornác emelete eltűnt, az ablakok félkörívessé váltak, az emeleti nagytermet is több helyiségre osztották (lásd a periodizációs rajzot az előző táblán), elméleti rekonstrukció

A Daniel család olaszteleki ága egyik jelentősebb tagjának, a báróságot is szerző Lőrincnek (†1780) Josepha nevű lánya Rauber Miklóshoz (†1817) ment nőül. A karinthiai eredetű plankensteini Rauber családba tartozó Miklós hadnagyként került Erdélybe, a még Mária Terézia uralkodása alatt felállított határőrezredhez. Hamarosan századosi, majd ezredesi rangot is szerzett, Daniel Josepha kezével pedig az olaszteleki kastély is a tulajdonába került (a Daniel családban dívó azon szokás ellenére, hogy az ősi atyai jószágokból, mint amilyen az olaszteleki is volt, a leányág nem részesülhet). Gyerekeik közül az olaszteleki birtok kapcsán Ferdinánd nevét kell megemlítenünk, aki hosszú ideig lakott az olaszteleki kastélyban, illetve Karolyet kinek, lanya Maria orokolte a kastelyt.

b2ap3_thumbnail_rauber-nandor.png

„Rauber Ferdinánd, vagy amint magát írta Nándor, vagy mint a nép nevezte, a csonka báró, az ősfészekben, Olasztelkén élt, gazda maradt. Csonka báró volt, mert vadászaton karját elvesztette.” – írta róla 1901-ben Kőváry László. Részt vett az 1848–1849-es forradalomban is, ez idő alatt olaszteleki kastélyát is kirabolták. Soha nem nősült meg, gyerekei sem maradtak, 1883-ban hunyt el.

b2ap3_thumbnail_daniel-gabor.png

Daniel Gábor (1824–1915) portréja. Ő a vargyasi ágból származott, 1853-ban feleségül vette Rauber Károly (1790–1869) lányát, Máriát. Rauber Mária apja testvére, Ferdinánd halála után megkapta az olaszteleki kastélyt is, így az épület újra visszaszállt a Daniel család tulajdonába.

b2ap3_thumbnail_befalazot-kapubehajto.png

1884-ben Daniel Gábor és Rauber Mária (1831–1887) felújították az olaszteleki kastélyt, a munkálatokról feliratos kőtáblákkal is megemlékezve (ezek ma az egykori kapubejáró elfalazásába vannak helyezve, a szintén ide átmentett 1649-es ajtókeret mellé)

A bejegyzés az "1680.ro avagy 350 évnyi kastélytörténelem" című kiálíttás anyagán alapul, létrejöttét Izland,Lichtenstein és Norvégia által létrehozott alap támogatta.

b2ap3_thumbnail_logok_20150624-055931_1.png

Szerző: Fehér János Illustraciók: Gyöngyössy János

Tagged in: DanielKastely
in History Hits: 2364