Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in DanielKastely

The castle in the property of the Rauber family (19th century)

b2ap3_thumbnail_Nvtelen.png

The castle in Olasztelek, showing the modifications efectuated in the 1840's, by the baron Ferdinánd (Nándor) Rauber: the second floor arcades of the gallery were demolished, the windows became semicircular, and the „enormous hall” of the second floor was divided into several rooms (see the sketch with construction periods in the previous panel), theoretical reconstruction

The daughter of Lőrinc Daniel (baron from 1751, †1780), Josepha, married Miklós Rauber de Plankenstein (†1817). The soldier with Carinthian origins came in
Transylvania as a lieutenant of the Border-Warden Regiment, established under Empress Maria Theresa. Soon he became a captain, and after that reached the colonel rank. By marrying Josepha Daniel he became the proprietor of the castle in Olasztelek (despite to the old family tradition, according to which the feminin line didn't partake from the paternal goods).

b2ap3_thumbnail_rauber-nandor.png

„Ferdinánd Rauber, or Nándor, as he subsrcried himself, or the stumpy baron, as he was called by the people, lived in the pristine nest at Olasztelek, as a keeper. He was the stumpy baron, because he lost his arm in a hunting.” –wrote about him in 1901 László Kőváry. The baron participated in the Revolution of 1848–1849, and in this period his castle in Olasztelek was robbed. The baron never got married, and died in 1883 without successors.

b2ap3_thumbnail_daniel-gabor.png

The portrait of Gábor Daniel (1824–1915). He was a member of the Vargyas-line of the Daniel family, he married Mária Rauber in 1853, daughter of Rauber Károly (1790–1869). With the death of Ferdinánd (Rauber Károly’s brother) she got the castle in Olasztelek, pursuant to this the building passed again in the propriety of the Daniel de Vargyas family.

b2ap3_thumbnail_befalazot-kapubehajto.png

In 1884 Gábor Daniel and Mária Rauber (1831–1887) renovated the castle in Olasztelek, and comemorated these works with inscriptioned stone plaques (placed near the old gate, at the two sides of the 1649 stone door-frame, also placed here at that time probably).

This article is based on the exposition ''1680.ro or 350 years of illustrated castle - history", financed by a grant offered by Island, Lichtenstein and Norway.

b2ap3_thumbnail_logok_20150624-055931_1.png

Author: Fehér János Illustrated by: Gyöngyössy János

 

Continue reading
in History 2337

A kastély a Rauber család tulajdonában (19. század)

b2ap3_thumbnail_Nvtelen.png

 

Az olaszteleki kastély báró Rabuer Ferdinánd (Nándor) 1840-es évekbeli átalakításaival: az árkádos tornác emelete eltűnt, az ablakok félkörívessé váltak, az emeleti nagytermet is több helyiségre osztották (lásd a periodizációs rajzot az előző táblán), elméleti rekonstrukció

A Daniel család olaszteleki ága egyik jelentősebb tagjának, a báróságot is szerző Lőrincnek (†1780) Josepha nevű lánya Rauber Miklóshoz (†1817) ment nőül. A karinthiai eredetű plankensteini Rauber családba tartozó Miklós hadnagyként került Erdélybe, a még Mária Terézia uralkodása alatt felállított határőrezredhez. Hamarosan századosi, majd ezredesi rangot is szerzett, Daniel Josepha kezével pedig az olaszteleki kastély is a tulajdonába került (a Daniel családban dívó azon szokás ellenére, hogy az ősi atyai jószágokból, mint amilyen az olaszteleki is volt, a leányág nem részesülhet). Gyerekeik közül az olaszteleki birtok kapcsán Ferdinánd nevét kell megemlítenünk, aki hosszú ideig lakott az olaszteleki kastélyban, illetve Karolyet kinek, lanya Maria orokolte a kastelyt.

b2ap3_thumbnail_rauber-nandor.png

„Rauber Ferdinánd, vagy amint magát írta Nándor, vagy mint a nép nevezte, a csonka báró, az ősfészekben, Olasztelkén élt, gazda maradt. Csonka báró volt, mert vadászaton karját elvesztette.” – írta róla 1901-ben Kőváry László. Részt vett az 1848–1849-es forradalomban is, ez idő alatt olaszteleki kastélyát is kirabolták. Soha nem nősült meg, gyerekei sem maradtak, 1883-ban hunyt el.

b2ap3_thumbnail_daniel-gabor.png

Daniel Gábor (1824–1915) portréja. Ő a vargyasi ágból származott, 1853-ban feleségül vette Rauber Károly (1790–1869) lányát, Máriát. Rauber Mária apja testvére, Ferdinánd halála után megkapta az olaszteleki kastélyt is, így az épület újra visszaszállt a Daniel család tulajdonába.

b2ap3_thumbnail_befalazot-kapubehajto.png

1884-ben Daniel Gábor és Rauber Mária (1831–1887) felújították az olaszteleki kastélyt, a munkálatokról feliratos kőtáblákkal is megemlékezve (ezek ma az egykori kapubejáró elfalazásába vannak helyezve, a szintén ide átmentett 1649-es ajtókeret mellé)

A bejegyzés az "1680.ro avagy 350 évnyi kastélytörténelem" című kiálíttás anyagán alapul, létrejöttét Izland,Lichtenstein és Norvégia által létrehozott alap támogatta.

b2ap3_thumbnail_logok_20150624-055931_1.png

Szerző: Fehér János Illustraciók: Gyöngyössy János

Continue reading
Tagged in: DanielKastely
in History 2685

b2ap3_thumbnail_blog-fenykep_20150624-055946_1.png

Az 1680 körül kifestett nagyterem részlete (elméleti rekonstrukció)

A kastélyban végzett falkutatás kimutatta, hogy a hosszabbik szárny emeletét eredetileg egyetlen hatalmas helyiség foglalta el, mely kiválóan alkalmas volt reprezentációs jellegű események befogadására is (különféle mulatságok, lakodalmak, esetleg gyűlések tartására). Ennek a nagyteremnek a falait körös-körül virágdíszes keretekbe foglalt, 1680 táján festett jelenetek díszítették, melyek sajnos töredékesen maradtak ránk. A falképek restaurálásával (2010–2014) párhuzamosan kísérlet történt a jelenetsorok értelmezésére is: a kutatás jelenlegi állása szerint a vargyasi Daniel család (főként az olaszteleki ág) tagjainak életében bekövetkező jelentősebb képsorokra.

b2ap3_thumbnail_1-fenykep.png

Az Erdélyi Fejedelemség portai adója beszolgáltatásának jelenete: a képen látható a szultán, a főkövet, arannyal tömött pénzeszacskók is hevernek egy ládában, a díszesen felszerszámozott paripa és a sólymok pedig ajándékok a szultán számára - a jelenet elképzelhetően Daniel Mihály (†1641) 1638. évi portai követségére utal

b2ap3_thumbnail_2-fenykep.png

Lakodalmi jelenet töredéke - feltehetően Rákóczi Zsigmond herceg és Mária Henrietta pfalzi hercegnő 1651-ben, Sárospatakon (Magyarország) tartott lakodalmára utal, amelyben Daniel János (†1654) töltötte be a „gazda” szerepét

b2ap3_thumbnail_3-fenykep.png

Feltehetően valamely ünnepélyes jelenet töredéke: elképzelhetően a fejedelmi udvar környezetében tartott jelentősebb esemény utáni lakoma(?) ábrázolása - a baloldali alak arcának megformálása feltűnően hasonlít Bethlen Gábor fejedelem 1620-ban készült portréjára (lásd Lucas Kilian metszetét)

b2ap3_thumbnail_alaprajz_20150624-060144_1.png

A kastély fontosabb építési periódusai az egykori nagyterem helyének megjelölésével (emeleti alaprajz, szürke mező)

A bejegyzés az "1680.ro avagy 350 évnyi kastélytörténelem" című kiálíttás anyagán alapul, létrejöttét Izland,Lichtenstein és Norvégia által létrehozott alap támogatta.

b2ap3_thumbnail_logok_20150624-055931_1.png

Szerző: Fehér János Illustraciók: Gyöngyössy János

 

Continue reading
in History 2324

b2ap3_thumbnail_17-szazadi-epitkezesek.pngb2ap3_thumbnail_daniel-mihaly-haller-judit-epitkezesek.png

Daniel Mihály és Haller Judit építkezései (elméleti rekonstrukció)

Daniel Mihály és testvérei (Ferenc és Péter) 1668-ban osztoztak meg az apjukrólmaradt ingatlanokon. A lakóházak közül az út felől elhelyezkedő, 1668-ban már készülőfélben lévő épületrész jutott Daniel Mihálynak, aki azt a következő években már bővítette és díszítette is. Az egykori kapubejáró fölé elkészíttette az udvarház leglátványosabb díszének számító kőfaragványt a családi címerrel (feltehetően brassói kőfaragó munkája), és szintén 1669-ben készült el a mai főbejárat kőkerete is. Mindkét faragványon megjelennek felesége, Haller Judit nevének kezdőbetűi is, lévén, hogy az építkezések költségeinek java részét az ő hozományából fedezték.

Daniel Mihály (†1689) és Haller Judit építkezései egészen 1680-ig eltartottak. Ez idő alatt épült ki a hosszabbik szárny emelete és az udvar felőli emeletes, árkádos tornác. A falkutatás eredményei szerint az utca felőli homlokzatok ablakait faragott kőkeretek díszítették (melyeket festett sávokkal is kihangsúlyoztak), az udvar felőlieket pedig díszes szemöldökű fakeretekkel látták el. A lakóépület így az erdélyi késő reneszánsz idejének tipikus nemesi rezidenciájaként jelent meg, kielégítve az elődeihez hasonlóan háromszéki főkirálybíróvá váló székely főúr reprezentációs igényeit.

b2ap3_thumbnail_cimer.png

Az 1669-ben készült címeres kőemlék, az egykori kapubejáró fölé helyezve (elméleti rekonstrukció)

b2ap3_thumbnail_ajto-2.png

Kőből faragott ajtókeret az építettők iniciáléival a szemöldökön, korabeli nyílóval rekonstruálva (1669)

 

b2ap3_thumbnail_faragott-ko-ablak-keret.png

Faragott kő ablakkeret, 1680 (elméleti rekonstrukció)

b2ap3_thumbnail_fabol-keszult-ablak-keret.png

Fából készült ablakkeret, 1680 (elméleti rekonstrukció)

b2ap3_thumbnail_faragott-ko-ablak-keret-vasracsal.png

Faragott kő ablakkeret vasráccsal, 1680 (elméleti rekonstrukció)

A bejegyzés az "1680.ro avagy 350 évnyi kastélytörténelem" című kiálíttás anyagán alapul, létrejöttét Izland,Lichtenstein és Norvégia által létrehozott alap támogatta.

b2ap3_thumbnail_logok_20150624-055931_1.png

Szerző: Fehér János Illustrációk: Gyöngyössy János

Continue reading
in History 2539

b2ap3_thumbnail_csaladfa-fenykep.png

The genealogy of the Daniel de Vargyas and Rauber de Plankenstein families (highlighting the proprietors of the castle)

The ascension of the Daniel de Vargyas family is closely linked to the career of Mihály Daniel (†1641). Starting with the year 1606, he held more and more important functions: captain of Orbai Seat, vicecaptain of Udvarhely and the Three Seats: Sepsi, Kézdi and Orbai, and in 1622 Prince Gábor Bethlen assigned him as the supreme royal judge of the Three Seats. In 1625 be became member of the princely Board, in 1630 he was the senechal of Catharina de Brandenburg, suzerain of Transylvania, and in 1638 he lead a legation to the Ottoman Court, with the annual tribute of the Principality.He probably found necessary to establish a new residence in Olasztelek for one of his two sons, so the newly built manor was put at the disposal of János Daniel , known as the founder of the new (of Olasztelek) family line. János Daniel (†1654) had a similar career with his father, the renowned diplomat of the Rákóczi’s at the end of his life became the supreme royal judge of the Three Seats.

b2ap3_thumbnail_alaprajz.png

The first nobiliary residence of the Daniel family in Olasztelek, the so called „Bethlen Castle” (around 1640, 1649 - labeled nr. 1.) and the „Daniel Castle” (started in the middle of the 17th century -marked with nr. 2) in a cadastrial map from the end of the 19th century.

b2ap3_thumbnail_Ajto.png

Door frame from carved stone, dated in 1649, with the family blazon and the initials of János Daniel (initially placed in the so called „Bethlen Castel” - nr. 1.)

b2ap3_thumbnail_pecset.png

The seal and signature of Mihály Daniel, supreme royal judge of the Three Seats, 1636 - the seal contains the symbol from the coat of arm of the family: a swan with an arrow through its neck (in multiple magnification)

This article is based on the exposition ''1680.ro or 350 years of illustrated castle - history" financed by a grant offered by Island, Lichtenstein and Norway.

b2ap3_thumbnail_logok_20150624-055931_1.png

Author: Fehér János Illustrated by: Gyöngyössy János

 

Continue reading
in History 3667

b2ap3_thumbnail_meghivo-logo.jpg

A Daniel Kastély Egyesület LIVING CASTLE programja és az Erdélyi Művészet és Örökség Egyesület NAP Műhelye közös szervezésével elinduló ÉLŐ TÉR kortárs művészeti eseménysorozat keretén belül tíz napos művészeti fórumra, és az azt követő kiállításra  kerül sor az olaszteleki Daniel-kastélyban, július 21 és 30 között. A workshopon iráni, erdélyi és magyarországi művészek vesznek részt.

Az Erdélyi Művészet és Örökség Egyesület NAP Műhelye évek óta szervez nature art jellegű kortárs művészeti eseményeket, együtműködik művészeti szervezetekkel és kurátorokkal, így született a perzsa kapcsolat, és az esemény szervezésének az ötlete is. A Daniel Kastély Egyesület Norvég alap támogatással indította Living Castle című eseménysorozatát, melynek célja az olaszteleki Daniel-kastély kulturális körforgásba való bekapcsolása, és melynek keretén belül egy év leforgása alatt több kulturális, művészeti és alkotó jellegű rendezvénynek fog otthont adni. Ezen két elképzelés szerencsés találkozásából született a LIVING SPACES - LIVING CASTLE esemény.

A workshop keretén belül, a meghívott magyarországi és erdélyi művészeknek lehetőségük nyílik a közös alkotói munkára a perzsa művészekkel. Két különböző kultúra művészei találkoznak egy gazdag természeti és vidéki környezetben, más és más megközelítéssel, de hasonló érzékenységgel reagálva az őket körülvevő milliőre.

A workshop esődleges célja ez az izgalmas vizuális kommunikáció, diskurzus, ami létrejöhet művész és művész között, kultúra és kultúra között. Mindennek dokumentációja képezi az eseményt lezáró kiállítás alapját, amely megnyítójára július 30-án kerül sor a Daniel-kastélyban.

Ezt megelőzően, a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban 2015. július 21-én nyílik a perzsa művészek kiállítása. A kiállítás a perzsa kortárs művészet legújabb áramlatainak bemutatását tűzte ki célul, a hagyományos iráni filozófia,  az ember és a természet viszonyának tükrében. A meghívott perzsa művészek megnyilvánulási területe elsősorban a végtelenül gazdag iráni természet, ahol a kortárs vizuális kultúra globálisan elfogadott nyelvezetét használják – performansz, installáció és más intermediális műfajok –, de egy sajátos és mással össze nem téveszthető szellemiségben és formai megjelenésben. Az európai befogadó egyszerre találhatja szemben magát egy magas szintű professzionális kortárs művészettel, és ez ősi, számunkra egzotikus kultúra időtlen szépségével és bölcsességével.

 

Péter Alpár, projekt-koordonátor

b2ap3_thumbnail_meghivo-hu-kiallitas.jpg

A workshop létrejöttét Izland, Liechtenstein és Norvégia által létrehozott alap támogatja.

b2ap3_thumbnail_living-logo.jpgb2ap3_thumbnail_logo-eea-grants.jpgb2ap3_thumbnail_logo-program-patrimoniu_ro.jpgb2ap3_thumbnail_logo.jpg

Continue reading
in CastleArt 3259