LivingCastle

Búcsújelenet

 

A képen ábrázolt búcsújelenet valószínű a család számára  jelentőséggel bíró személyes eseményt ábrázolhatott, ma már nem ismerjük  jelentőségét. Nem kizárt, hogy a jelenetek egymásutánisága kronológiai sorrendet takar, feltételezhető például, hogy a Brassóból Konstantinápolyba induló főkövet elbúcsúzik hazatérő feleségétől.

b2ap3_thumbnail_f05.JPG

Continue reading
in LivingCastle 1623

Az Erdélyi fejedelemség török portai adójának bemutatása

 

I Rákoczi György alatt, az 1638-as portai adóbeszolgáltatásra Daniel Mihályt jelölték ki, aki 10000 arannyal, és jelentős értékeket képviselő ajándékokkal, ötvöstárgyakkal, sólymokkal , díszes festett kocsival és felszerszámozott lovakkal indult a „soktornyú” Konstantinápolyba az adó befizetésére. A jelenet ezt a fontos küldetést ábrázolja, a bal oldalon feltehetően törökülésben a szultán, IV. Murád, alakját látjuk. 

b2ap3_thumbnail_f01.jpg

Continue reading
in LivingCastle 1623

Bethlen Gábor megvendégelése

 

Hogy Bethlennek Daniel Mihály kedves embere volt, kétséget nem szenved. Hagyomány szerint többször időzött nála, midőn a közel[i] vaddús erdőségekben vadászott, az is valószínű, hogy ezen alkalmakra építette I. Mihály az olasztelki házát, melyben nagy termek voltak e czélra berendezve...” – jegyezte fel családtörténeti munkájában Daniel Gábor. Nagy valószínűséggel ez a jelenet is egy  efféle  fejedelmi lakomát ábrázol,  hisz a baloldali alak arcformája , prémes kucsmája és vállára vetett hosszú mentéje  egyértelműen Lucian Kilian 1620-as  Bethlen Gábor portréját juttatja eszünkbe. A számos zenész jelenléte sem meglepő, hisz Bethlen Gábor zeneszeretete közismert volt.

b2ap3_thumbnail_f06_20160323-123725_1.jpg

Continue reading
in LivingCastle 1635

Töredékek

Valószínű hogy a terasz építésekor nyitották az ajtó jobboldalán elhelyezkedő ablakot, mely az  itt található jelenetet nagymértékben megsemmisítette. A keretdísz íveléséből is világosan kitűnik, hogy az eredeti ablak a falkép bal oldalán helyezkedett el, ennek szegmensíves záródása fölött húzódott a virágdíszes keret.

 

b2ap3_thumbnail_f08-a.jpg

Continue reading
in LivingCastle 1593

Párviadal

A Párviadal jelenete a nagyterem egykori főbejáratával szemben helyezkedett el,  kiemelt jelentőséggel bírt a család nagyjainak ábrázolásában.

„...a haza kegyetlen elleneivel vívott harczokban, élete veszélyeztetésével és vére bőséges ontásával...” így jegyzi a Bethlen Gábor által kibocsájtott adománylevél  I. Daniel Mihály hőstetteit.  A jelenet  fennmaradt része feltehetően őt ábrázolja, mint a család felemelkedésének megalapozóját..

b2ap3_thumbnail_f07.jpg

 

Continue reading
in LivingCastle 1613