LivingCastle

Mert fülbemászó, őrületesen szép, és csupán 4 számjegyben elmondja mindazt amit ezzel a bloggal, illetve projekttel szeretnénk.

De honnan is származik az 1680, és mi az üzenete?

1680 a kastély legfontosabb építési szakaszának befejezésének az évszáma, amint ezt a kastély utcai homlokzatán is megörökítették. A felírat pontosan megjelöli az építkezések befejezésének a napját is (Die 20 Septembris), illetve az építtető tulajdonos gróf Daniel Mihály, és felesége Haller Judit nevének kezdőbetűit is

1680 valószínűleg a kastélyban található reneszánszkori falfestmények készítésének ideje is. Ezek a kastély egykori nagytermét díszítették, mely a hosszabbik szárny teljes emeletén húzódott, és lakodalmak, gyűlések rendezésére, más reprezentációs célokra használták. A falfestmények alkotják az olaszteleki kastély legkülönlegesebb műemléki együttesét. Tematikájuk egyedinek mondható: valójában egy képes családi geszta maradványainak tekinthetjük ezeket, mely a Daniel család tagjainak életében bekövetkező fontosabb társadalmi, katonai és politikai eseményeket rögzítette – többek közt párviadalt, követséget, lakodalmat ábrázoló jelenetek is fennmaradtak.

1680 magába foglalja a kastély közel 350 éves történelmét, a késő reneszánszkori fénykortól, a különböző tulajdonosokon és kiegészítéseken át a kommunizmus alatti hányattatásig, és az azt követő felújításig

1680.ro jelenti számunkra a kastély második reneszánszát, amellyel az élet, a kultúra visszaköltözik az ódon falak közé

Continue reading
in LivingCastle 2379

2015 november 8-13 között a későreneszánsz falképekkel díszített olaszteleki Daniel kastély ad otthont egy nemzetközi workshopnak, amelynek témája Living castle (Élő kastély). A workshopon az erdélyi művészek mellett részt vesznek a Pécsi Tudományegyetem Művészeti karának doktoranduszhallgatói. Művészeti vezető Péter Alpár sepsiszentgyörgyi képzőművész.

A workshop célja egy történelmi épűleten és az azt körülvevő településen keresztül megismerni és értelmezni a különböző kultúrtörténelmi rétegeket amelyek egy élő településen és kastélyon keresztül érzékelhetőek. A cél egy színvonalas kortárs alkotói tevékenység folytatása és kétdimenziós műalkotások létrehozása (festészet, grafika, print).

Az alkotói tevékenység mellett a magyarországi művészeknek lehetősége nyílik az erdélyi kultúra mélyebb megismerésére, a helyi alkotókkal és intézményekkel való kapcsolatteremtésre.

A workshopot megelőzően a résztvevők Péter Alpár művészeti vezető irányításával egy előkészítő folyamaton mentek át, amely folyamán vizuális prezentáció adott rá lehetőséget hogy előre kialakítsanak egy sajátos szemléletmódot és megtervezzék a felvetett téma megvalósításának lehetőségeit.

A workshop zárókiállítására csütörtökön, november 12.-én 18.00 órai kezdettel kerül sor az olaszteleki Daniel kastélyban.

Résztvevők:

Vladár Krisztina
Pertics Flóra
Hegedüs Alexandra
Nemes Zsuzsa
Könyv Kata
Imreh Sándor
Nyilas Márta
Bácsu Hajdu Enikő
Faluvégi Tünde

A Living Castle projektet egy Izland, Liechtenstein és Norvégia által létrehozott alap támogatja.

b2ap3_thumbnail_Logo_allin1.jpg

 

Continue reading
in LivingCastle 2300

Penru că prinde repede, arată demențial de frumos, și în doar 4 cifre reușește să transmită tot ceea ce încercăm noi să facem prin acest blog/proiect.

Dar de unde vine 1680, și ce vrea să transmită?

1680 este anul terminării celor mai importante lucrări de extindere a Castelului, acesta fiind pictată pe fațada clădirii, marcându-se chiar și ziua exactă, Die 20 Septembris, și inițialele proprietarilor constructori MD și HI, contele Mihály Daniel și soția Haller Judit.

1680 este și anul din care probabil datează picturile murale descoperite la Castel, picturi murale de o valoare patrimonială deosebită datorită unicității temei acestora, adică o istorie pictată a vieții sociale și politice a familiei Daniel din Vărghiș, și care constituie una dintre temele principala a proiectului cultural LivingCastle demarat la castel.

1680 întruchipează cei aproape 350 de ani de istorie a castelului, de la epoca de aur de la sfârșit de secol 17., diverși proprietari și extinderi de-a lungul secolelor, vicisitudinile din vremea comunismului...

1680.ro pentru noi este simbolul celei de al doilea renașteri a castelului, odată cu readucerea vieții și a culturii printre pereții vechi de sute de ani

Continue reading
in LivingCastle 2397